กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

ASEAN law by ASEAN country กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน


กฎหมายภายในประเทศบรูไน

Search  

# ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
1  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
2  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
3 5-03-2516- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
4 7-02-2549- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
519-09-255919-09-2559- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
6  - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
7 1-06-2544- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
81-05-25431-05-2543- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
9  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
107-01-2558 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
11 3-09-2552- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
124-03-25494-03-2549- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
131-01-25551-01-2555- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
14  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
15 1-01-2495- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
16 1-05-2495- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
17 1-05-1952- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
18 1-01-2452- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
19 1-01-1957- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
20  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
21 20-09-2502- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
22 11-01-2465- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
23 1-01-2500- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
24 1-02-2499- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
25 19-05-2527- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
26 9-12-2458- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
27  - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
28 25-04-2494- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
29  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
30 8-09-2501- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
31 1-05-2531- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
32 11-01-2494- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
33 1-09-2534- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
3428-04-2505 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
35  - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
36  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
37 1-05-2544- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
38 1-01-2505- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
39 8-07-1995- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
40 1-01-2525- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
41 1-01-2464- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
42  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
43 28-01-2556- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
44 1-10-2559- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
4521-06-254321-06-2543- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
46 1-11-1983- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
47 1-08-2514- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
48  - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
49 1-01-2526- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
50 16-09-2506- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
51 16-09-1963- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
52 1-01-2498- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
53  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
54 1-07-2500- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
55 1-05-2518- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
561-06-25431-06-2543- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
57 1-01-2527- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
58 1-02-2498- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
59  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
60 29-09-2502- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
61  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล

ทั้งหมด: 61 รายการ