กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

ASEAN law by ASEAN country กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน


กฎหมายภายในประเทศเวียดนาม

Search  

# ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
1 1-07-2559- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
223-06-25571-01-2558- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
3  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
4  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
5  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
614-06-25481-01-2549- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
7 1-07-2015- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
8 3-12-2547- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
929-11-25481-07-2549- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
1029-11-25521-01-2553- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
11 1-03-2549- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
1225-12-20011-01-2006- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
13 1-07-2015- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
1423-06-25571-01-2558- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
15  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
16  - View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
- View ref. 4
- View ref. 5
ไม่มีข้อมูลการแปล
17  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
18 26-11-2003- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
1921-12-25421-07-2543- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
- View ref. 4
ไม่มีข้อมูลการแปล
20  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล

ทั้งหมด: 20 รายการ