กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

ASEAN law by ASEAN country กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน


กฎหมายภายในประเทศเวียดนาม

Search  

# ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
1 1-07-2559- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
223-06-25571-01-2558- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
3  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
4  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
5  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
6  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
714-06-25481-01-2549- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
8 1-07-2015- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
9 3-12-2547- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
1029-11-25481-07-2549- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
1129-11-25521-01-2553- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
12 1-03-2549- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
1325-12-20011-01-2006- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
14 1-07-2015- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
1523-06-25571-01-2558- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
16  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
17  - View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
- View ref. 4
- View ref. 5
ไม่มีข้อมูลการแปล
18 21-11-2550- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
19  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
20 26-11-2003- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
2121-12-25421-07-2543- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
- View ref. 4
ไม่มีข้อมูลการแปล
22  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล

ทั้งหมด: 22 รายการ