กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

ASEAN law by ASEAN country กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน


กฎหมายภายในประเทศเวียดนาม

Search  

# ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
1  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
2 1-07-2559- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
3 21-11-2550- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
- View ref. 4
ไม่มีข้อมูลการแปล
4  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
514-06-25481-01-2549- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
6 1-07-2015- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
7  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
8  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
9  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
10 3-12-2547- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
1129-11-25481-07-2549- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
1229-11-25521-01-2553- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
13 1-03-2549- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
14  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
15 1-07-2015- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
1623-06-25571-01-2558- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
1725-12-20011-01-2006- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
18 26-11-2003- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
1921-12-25421-07-2543- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
- View ref. 4
ไม่มีข้อมูลการแปล
20  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
21  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
22  - View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
- View ref. 4
- View ref. 5
ไม่มีข้อมูลการแปล
23  - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
2423-06-25571-01-2558- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
25  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
2628-11-25561-01-2557- View ref. 1
- View ref. translation 1

ทั้งหมด: 26 รายการ