กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

ASEAN law by ASEAN country กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน


กฎหมายภายในประเทศกัมพูชา

Search  

# ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
1  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
225-01-254925-01-2549- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
324-12-253924-12-2539- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
4  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
5  - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
6  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
7  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
8  - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
921-01-254621-01-2546- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
1025-07-255025-07-2550- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
11  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
1222-01-254622-01-2546- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
13  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
1420-02-254520-02-2545- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
1510-01-254013-03-2540- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
16  - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
171-11-255310-12-2553- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
18  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล

ทั้งหมด: 18 รายการ