กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

ASEAN law by ASEAN country กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน


กฎหมายภายในประเทศอินโดนีเซีย

Search  

# ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
1  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
227-10-255925-11-2559- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
3 21-04-2551- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
4 5-03-2542- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
5  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
6  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
7 20-12-2543- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
830-12-25381-04-2539- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
9 1-08-2544- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
108-10-2546 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
11  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
1227-02-2525 - View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
- View ref. 4
- View ref. 5
ไม่มีข้อมูลการแปล
133-10-25523-10-2552- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
14  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล

ทั้งหมด: 14 รายการ