กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

ASEAN law by ASEAN country กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน


กฎหมายภายในประเทศลาว

Search  

# ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
1  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
218-12-255518-12-2555- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
315-07-255815-07-2558- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
418-12-2013 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
520-05-2005 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
6  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
76-07-2012 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
812-12-2012 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
918-12-2012 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
10  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
115-08-2562 - View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
- View ref. 4
ไม่มีข้อมูลการแปล
12  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
1314-12-2012 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
1420-12-2010 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
1510-07-2012 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
168-12-201722-12-2017- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
17  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
18  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
19  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
206-07-2012 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
2126-07-2562 - View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
- View ref. 4
- View ref. 5
ไม่มีข้อมูลการแปล
22  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
23  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
24  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
2518-12-2012 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
269-11-2005 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
2721-10-2003 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
2812-05-201712-05-2017- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
2910-06-201010-06-2010- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
3030-06-2010 - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
3121-12-2011 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
3226-07-2013 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
339-07-2009 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
3413-12-2012 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
35  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
369-12-20089-12-2008- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
37  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
3829-06-2010 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
3922-10-2004 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
405-01-2012 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
419-11-2005 - View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
- View ref. 4
- View ref. 5
- View ref. 6
ไม่มีข้อมูลการแปล
42  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
4311-05-201711-05-2017- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
4411-07-2012 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
4521-12-2011 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
46  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
47  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
4819-05-2005 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
49  - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
5021-12-2011 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
5117-05-2004 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
526-07-2008 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
535-05-25605-05-2560- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
5418-12-256128-01-2562- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
5512-12-2012 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
5621-12-2011 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
5727-06-1990 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
585-07-2012 - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
5920-12-201120-12-2011- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
6027-11-2009 - View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
613-04-1999 - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
6221-10-2003 - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
6314-10-1995 - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
64  - View ref. 1
- View ref. translation 1
6522-10-2004 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
6611-10-199611-10-1996- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
6724-12-2007 - View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
- View ref. 4
ไม่มีข้อมูลการแปล
6818-12-2015 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
6920-12-201120-12-2011- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
70  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
71 4-12-2561- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
729-11-2005 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
7320-12-2007 - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
7425-12-2007 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
7521-12-2012 - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
7619-04-2016 - View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
- View ref. 4
ไม่มีข้อมูลการแปล
7714-10-1994 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
7819-07-2013 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
799-11-20059-11-2005- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
8021-10-2003 - View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
8117-12-2013 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
824-05-25604-05-2560- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
8330-06-2010 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
84  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
85  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
8623-07-2013 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
8717-05-2004 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
88  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
8925-07-2008 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
9010-12-2012 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
9121-12-2011 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
9216-12-2013 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
9320-12-2011 - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
94  - View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
9515-05-2004 - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
963-04-1999 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
9710-10-1998 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
981-08-2562 - View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
- View ref. 4
- View ref. 5
ไม่มีข้อมูลการแปล
9927-12-2006 - View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
- View ref. 4
ไม่มีข้อมูลการแปล
10020-12-2011 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
1012-02-2002 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
10220-12-2011 - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
10319-05-2005 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
1048-11-201823-11-2018- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
10525-05-254825-05-2548- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
1063-04-1999 - View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
- View ref. 4
- View ref. 5
ไม่มีข้อมูลการแปล
10726-12-200626-12-2006- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
1089-01-2533 - View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล

ทั้งหมด: 108 รายการ