กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

ASEAN law by ASEAN country กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน


กฎหมายภายในประเทศลาว

Search  

# ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
1  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
218-12-2013 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
320-05-2005 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
4 17-11-2545- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
521-12-255420-03-2555- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
- View ref. translation 1
619-06-25621-01-2563- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
7  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
86-07-2012 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
912-12-2012 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
1018-12-2012 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
11  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
125-08-2562 - View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
- View ref. 4
ไม่มีข้อมูลการแปล
1318-12-255518-12-2555- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
14  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
1514-12-2012 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
1620-12-2010 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
1710-07-2012 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
188-12-201722-12-2017- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
19  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
20  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
21  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
226-07-2012 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
2326-07-2562 - View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
- View ref. 4
- View ref. 5
ไม่มีข้อมูลการแปล
24  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
25  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
26  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
2718-12-2012 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
289-11-2005 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
2921-10-2003 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
3012-05-201712-05-2017- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
3110-06-201010-06-2010- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
3230-06-2010 - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
3321-12-2011 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
3426-07-2013 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
359-07-2009 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
3613-12-2012 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
37  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
389-12-20089-12-2008- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
39  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
4029-06-2010 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
4115-07-255815-07-2558- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
4222-10-2004 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
435-01-2012 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
449-11-2005 - View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
- View ref. 4
- View ref. 5
- View ref. 6
ไม่มีข้อมูลการแปล
45  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
4611-05-201711-05-2017- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
4711-07-2012 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
4821-12-2011 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
49  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
50  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
5119-05-2005 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
52  - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
5321-12-2011 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
5417-05-2004 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
556-07-2008 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
565-05-25605-05-2560- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
5718-12-256128-01-2562- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
5812-12-2012 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
5921-12-2011 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
6027-06-1990 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
615-07-2012 - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
6220-12-201120-12-2011- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
6327-11-2009 - View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
643-04-1999 - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
6521-10-2003 - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
6614-10-1995 - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
67  - View ref. 1
- View ref. translation 1
6822-10-2004 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
6911-10-199611-10-1996- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
7024-12-2007 - View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
- View ref. 4
ไม่มีข้อมูลการแปล
7118-12-2015 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
7221-11-256210-12-2562- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
7320-12-201120-12-2011- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
74  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
75 4-12-2561- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
769-11-2005 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
7720-12-2007 - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
7825-12-2007 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
7921-12-2012 - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
8019-04-2016 - View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
- View ref. 4
ไม่มีข้อมูลการแปล
8114-10-1994 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
8219-07-2013 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
839-11-20059-11-2005- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
8421-10-2003 - View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
8517-12-2013 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
864-05-25604-05-2560- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
8730-06-2010 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
88  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
89  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
9023-07-2013 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
9117-05-2004 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
92  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
9325-07-2008 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
9410-12-2012 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
9521-12-2011 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
9616-12-2013 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
9720-12-2011 - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
9818-06-25621-01-2563- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
99  - View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
10015-05-2004 - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
1013-04-1999 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
10210-10-1998 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
1031-08-2562 - View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
- View ref. 4
- View ref. 5
ไม่มีข้อมูลการแปล
10427-12-2006 - View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
- View ref. 4
ไม่มีข้อมูลการแปล
10520-12-2011 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
1062-02-2002 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
10720-12-2011 - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
10819-05-2005 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
1098-11-201823-11-2018- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
11025-05-254825-05-2548- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
1113-04-1999 - View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
- View ref. 4
- View ref. 5
ไม่มีข้อมูลการแปล
112  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
11326-12-200626-12-2006- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
1149-01-2533 - View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
115  - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล

ทั้งหมด: 115 รายการ