กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

ASEAN law by ASEAN country กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน


กฎหมายภายในประเทศลาว

Search  

# ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
1  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
218-12-2013 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
320-05-2005 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
421-12-255420-03-2555- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
- View ref. translation 1
519-06-25621-01-2563- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
6  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
76-07-2012 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
812-12-2012 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
918-12-2012 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
10  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
115-08-2562 - View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
- View ref. 4
ไม่มีข้อมูลการแปล
1218-12-255518-12-2555- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
13  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
1414-12-2012 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
1520-12-2010 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
1610-07-2012 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
178-12-201722-12-2017- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
18  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
19  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
20  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
216-07-2012 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
2226-07-2562 - View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
- View ref. 4
- View ref. 5
ไม่มีข้อมูลการแปล
23  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
24  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
25  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
2618-12-2012 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
279-11-2005 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
2821-10-2003 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
2912-05-201712-05-2017- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
3010-06-201010-06-2010- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
3130-06-2010 - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
3221-12-2011 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
3326-07-2013 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
349-07-2009 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
3513-12-2012 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
36  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
379-12-20089-12-2008- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
38  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
3929-06-2010 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
4015-07-255815-07-2558- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
4122-10-2004 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
425-01-2012 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
439-11-2005 - View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
- View ref. 4
- View ref. 5
- View ref. 6
ไม่มีข้อมูลการแปล
44  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
4511-05-201711-05-2017- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
4611-07-2012 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
4721-12-2011 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
48  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
49  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
5019-05-2005 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
51  - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
5221-12-2011 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
5317-05-2004 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
546-07-2008 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
555-05-25605-05-2560- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
5618-12-256128-01-2562- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
5712-12-2012 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
5821-12-2011 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
5927-06-1990 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
605-07-2012 - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
6120-12-201120-12-2011- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
6227-11-2009 - View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
633-04-1999 - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
6421-10-2003 - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
6514-10-1995 - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
66  - View ref. 1
- View ref. translation 1
6722-10-2004 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
6811-10-199611-10-1996- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
6924-12-2007 - View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
- View ref. 4
ไม่มีข้อมูลการแปล
7018-12-2015 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
7121-11-256210-12-2562- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
7220-12-201120-12-2011- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
73  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
74 4-12-2561- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
759-11-2005 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
7620-12-2007 - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
7725-12-2007 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
7821-12-2012 - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
7919-04-2016 - View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
- View ref. 4
ไม่มีข้อมูลการแปล
8014-10-1994 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
8119-07-2013 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
829-11-20059-11-2005- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
8321-10-2003 - View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
8417-12-2013 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
854-05-25604-05-2560- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
8630-06-2010 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
87  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
88  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
8923-07-2013 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
9017-05-2004 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
91  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
9225-07-2008 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
9310-12-2012 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
9421-12-2011 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
9516-12-2013 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
9620-12-2011 - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
9718-06-25621-01-2563- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
98  - View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
9915-05-2004 - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
1003-04-1999 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
10110-10-1998 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
1021-08-2562 - View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
- View ref. 4
- View ref. 5
ไม่มีข้อมูลการแปล
10327-12-2006 - View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
- View ref. 4
ไม่มีข้อมูลการแปล
10420-12-2011 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
1052-02-2002 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
10620-12-2011 - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
10719-05-2005 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
1088-11-201823-11-2018- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
10925-05-254825-05-2548- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
1103-04-1999 - View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
- View ref. 4
- View ref. 5
ไม่มีข้อมูลการแปล
111  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
11226-12-200626-12-2006- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
1139-01-2533 - View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
114  - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล

ทั้งหมด: 114 รายการ