กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

ASEAN law by ASEAN country กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน


กฎหมายภายในประเทศลาว

Search  

# ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
1  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
218-12-255518-12-2555- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
39-11-2005 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
415-07-255815-07-2558- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
518-12-2013 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
620-05-2005 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
7  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
86-07-2012 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
912-12-2012 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
1018-12-2012 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
11  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
12  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
1314-12-2012 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
1420-12-2010 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
1510-07-2012 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
16  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
17  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
18  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
196-07-2012 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
20  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
21  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
22  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
2318-12-2012 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
249-11-2005 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
2521-10-2003 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
2612-05-201712-05-2017- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
2710-06-201010-06-2010- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
2830-06-2010 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
2921-12-2011 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
3026-07-2013 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
319-07-2009 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
3213-12-2012 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
33  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
349-12-20089-12-2008- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
35  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
3629-06-2010 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
3722-10-2004 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
385-01-2012 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
39  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
4011-05-201711-05-2017- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
4111-07-2012 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
4221-12-2011 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
43  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
44  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
4519-05-2005 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
46  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
4721-12-2011 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
4817-05-2004 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
496-07-2008 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
505-05-25605-05-2560- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
5112-12-2012 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
5221-12-2011 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
5327-06-1990 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
545-07-2012 - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
5520-12-201120-12-2011- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
5627-11-2009 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
573-04-1999 - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
5821-10-2003 - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
5914-10-1995 - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
60  - View ref. 1
- View ref. translation 1
6122-10-2004 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
6211-10-199611-10-1996- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
6324-12-2007 - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
6418-12-2015 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
6520-12-201120-12-2011- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
66  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
679-11-2005 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
6820-12-2007 - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
6925-12-2007 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
7021-12-2012 - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
7119-04-2016 - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
7214-10-1994 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
7319-07-2013 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
749-11-20059-11-2005- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
7521-10-2003 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
7617-12-2013 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
774-05-25604-05-2560- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
7830-06-2010 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
79  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
80  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
8123-07-2013 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
8217-05-2004 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
83  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
8425-07-2008 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
8510-12-2012 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
8621-12-2011 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
8716-12-2013 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
8820-12-2011 - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
89  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
9015-05-2004 - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
913-04-1999 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
9210-10-1998 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
9327-12-2006 - View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
- View ref. 4
ไม่มีข้อมูลการแปล
9420-12-2011 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
952-02-2002 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
9620-12-2011 - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
9719-05-2005 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
9825-05-254825-05-2548- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
993-04-1999 - View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
- View ref. 4
- View ref. 5
ไม่มีข้อมูลการแปล
10026-12-200626-12-2006- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
1019-01-2533 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล

ทั้งหมด: 101 รายการ