กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

ASEAN law by ASEAN country กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน


กฎหมายภายในประเทศลาว

Search  

# ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
14-12-2019 - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
226-12-2019 - View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
33-12-2019 - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
418-12-2013 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
520-05-2005 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
622-10-2544 - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
727-06-201426-12-2013- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
- View ref. 4
- View ref. 5
- View ref. 6
ไม่มีข้อมูลการแปล
822-03-201830-10-2017- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
913-12-2018 - View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
1030-06-2020 - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
1130-06-2020 - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
1213-11-2020 - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
131-07-2020 - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
1424-12-256324-12-2563- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
1524-12-256324-12-2563- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
1617-02-201429-06-2010- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
178-12-2548 - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
18 17-11-2545- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
1921-12-255420-03-2555- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
- View ref. 4
- View ref. translation 1
2022-11-2019 - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
2125-07-2548 - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
2225-11-2019 - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
238-12-2548 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
2410-12-2018 - View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
2525-06-2019 - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
2626-12-2006 - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
2721-12-256321-12-2563- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
2810-11-2020 - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
2921-06-2019 - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
3029-06-2020 - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
3124-12-2014 - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
3223-07-2014 - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
3312-12-2018 - View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
3426-11-2549 - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
3519-06-25621-01-2563- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
3624-11-201528-08-2015- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
37  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
386-07-2012 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
3912-12-2012 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
4018-12-2012 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
41  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
425-08-2562 - View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
- View ref. 4
ไม่มีข้อมูลการแปล
4318-12-255518-12-2555- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
44  - View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
4514-12-2012 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
4620-12-2010 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
4710-07-2012 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
488-12-201722-12-2017- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
49  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
50  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
51  - View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
- View ref. 4
ไม่มีข้อมูลการแปล
526-07-2012 - View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
5326-07-2562 - View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
- View ref. 4
- View ref. 5
- View ref. 6
ไม่มีข้อมูลการแปล
54  - View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
- View ref. 4
ไม่มีข้อมูลการแปล
55  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
56  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
5718-12-2012 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
589-11-2005 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
5921-10-2003 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
6012-05-201712-05-2017- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
6110-06-201010-06-2010- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
6230-06-2010 - View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
- View ref. 4
- View ref. 5
ไม่มีข้อมูลการแปล
6321-12-2011 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
6426-07-2013 - View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
659-07-2009 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
6613-12-2012 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
67  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
689-12-20089-12-2008- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
69  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
7029-06-2010 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
7115-07-255815-07-2558- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
7222-10-2004 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
735-01-2012 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
749-11-2005 - View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
- View ref. 4
- View ref. 5
- View ref. 6
ไม่มีข้อมูลการแปล
75  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
7611-05-201711-05-2017- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
7711-07-2012 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
7818-02-201421-12-2011- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
79  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
80  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
8119-05-2005 - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
82  - View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
- View ref. 4
ไม่มีข้อมูลการแปล
8321-12-2011 - View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
- View ref. 4
ไม่มีข้อมูลการแปล
8417-05-2004 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
856-07-2008 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
865-05-25605-05-2560- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
8718-12-256128-01-2562- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
8812-12-2012 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
8921-12-2011 - View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
9027-06-1990 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
915-07-2012 - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
9220-12-201120-12-2011- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
9327-11-2009 - View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
- View ref. 4
ไม่มีข้อมูลการแปล
943-04-1999 - View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
- View ref. 4
ไม่มีข้อมูลการแปล
9521-10-2003 - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
9614-10-1995 - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
97  - View ref. 1
- View ref. translation 1
9822-10-2004 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
9911-10-199611-10-1996- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
10024-12-2007 - View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
- View ref. 4
ไม่มีข้อมูลการแปล
101  - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
10218-12-2015 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
10321-11-256210-12-2562- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
10420-12-201120-12-2011- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
105  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
106 4-12-2561- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
1079-11-2005 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
10820-12-2007 - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
10925-12-2007 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
11021-12-2012 - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
11119-04-2016 - View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
- View ref. 4
ไม่มีข้อมูลการแปล
11214-10-1994 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
11319-07-2013 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
1149-11-20059-11-2005- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
11521-10-2003 - View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
11617-12-2013 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
1174-05-25604-05-2560- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
11830-06-2010 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
119  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
120  - View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
12123-07-2013 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
12217-05-2004 - View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
123  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
12425-07-2008 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
12510-12-2012 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
12621-12-2011 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
12716-12-2013 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
12820-12-2011 - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
12918-06-25621-01-2563- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
130  - View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
13115-05-2004 - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
1323-04-1999 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
13310-10-1998 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
1341-08-2562 - View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
- View ref. 4
- View ref. 5
ไม่มีข้อมูลการแปล
13527-12-2006 - View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
- View ref. 4
ไม่มีข้อมูลการแปล
13620-12-2011 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
1372-02-2002 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
13820-12-2011 - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
13919-05-2005 - View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
1408-11-201823-11-2018- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
14125-05-254825-05-2548- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
1429-11-2545 - View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
1433-04-1999 - View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
- View ref. 4
- View ref. 5
- View ref. 6
- View ref. 7
ไม่มีข้อมูลการแปล
144  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
14526-12-200626-12-2006- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
1469-01-2533 - View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
14713-12-2013 - View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
1487-12-2011 - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
149  - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล

ทั้งหมด: 149 รายการ