กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

ASEAN law by ASEAN country กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน


กฎหมายภายในประเทศลาว

Search  

# ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
1  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
218-12-255518-12-2555- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
315-07-255815-07-2558- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
418-12-2013 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
520-05-2005 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
6  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
76-07-2012 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
812-12-2012 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
918-12-2012 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
10  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
11  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
1214-12-2012 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
1320-12-2010 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
1410-07-2012 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
158-12-201722-12-2017- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
16  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
17  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
18  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
196-07-2012 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
20  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
21  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
22  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
2318-12-2012 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
249-11-2005 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
2521-10-2003 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
2612-05-201712-05-2017- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
2710-06-201010-06-2010- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
2830-06-2010 - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
2921-12-2011 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
3026-07-2013 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
319-07-2009 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
3213-12-2012 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
33  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
349-12-20089-12-2008- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
35  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
3629-06-2010 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
3722-10-2004 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
385-01-2012 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
399-11-2005 - View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
- View ref. 4
- View ref. 5
- View ref. 6
ไม่มีข้อมูลการแปล
40  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
4111-05-201711-05-2017- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
4211-07-2012 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
4321-12-2011 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
44  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
45  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
4619-05-2005 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
47  - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
4821-12-2011 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
4917-05-2004 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
506-07-2008 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
515-05-25605-05-2560- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
5218-12-256128-01-2562- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
5312-12-2012 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
5421-12-2011 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
5527-06-1990 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
565-07-2012 - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
5720-12-201120-12-2011- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
5827-11-2009 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
593-04-1999 - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
6021-10-2003 - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
6114-10-1995 - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
62  - View ref. 1
- View ref. translation 1
6322-10-2004 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
6411-10-199611-10-1996- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
6524-12-2007 - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
6618-12-2015 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
6720-12-201120-12-2011- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
68  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
69 4-12-2561- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
709-11-2005 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
7120-12-2007 - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
7225-12-2007 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
7321-12-2012 - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
7419-04-2016 - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
7514-10-1994 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
7619-07-2013 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
779-11-20059-11-2005- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
7821-10-2003 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
7917-12-2013 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
804-05-25604-05-2560- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
8130-06-2010 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
82  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
83  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
8423-07-2013 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
8517-05-2004 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
86  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
8725-07-2008 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
8810-12-2012 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
8921-12-2011 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
9016-12-2013 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
9120-12-2011 - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
92  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
9315-05-2004 - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
943-04-1999 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
9510-10-1998 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
9627-12-2006 - View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
- View ref. 4
ไม่มีข้อมูลการแปล
9720-12-2011 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
982-02-2002 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
9920-12-2011 - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
10019-05-2005 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
1018-11-201823-11-2018- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
10225-05-254825-05-2548- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
1033-04-1999 - View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
- View ref. 4
- View ref. 5
ไม่มีข้อมูลการแปล
10426-12-200626-12-2006- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
1059-01-2533 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล

ทั้งหมด: 105 รายการ