กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

ASEAN law by ASEAN country กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน


กฎหมายภายในประเทศมาเลเซีย

Search  

# ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
114-03-251715-04-2518- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
21-07-25201-07-2520- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
37-08-25607-07-2560- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
410-06-2553 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
5  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
6 31-08-2549- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
730-08-255030-08-2550- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
821-05-2530 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
919-12-2526 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
1024-06-2519 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
111-01-2549 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
12 31-03-2519- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
13  - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
14 1-06-2543- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
152-11-25102-11-2510- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
1622-01-19934-02-1993- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล

ทั้งหมด: 16 รายการ