กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

ASEAN law by ASEAN country กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน


กฎหมายภายในประเทศมาเลเซีย

Search  

# ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
11-01-2549 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
210-06-2553 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
3  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
4 31-08-2549- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
530-08-255030-08-2550- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
621-05-2530 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
719-12-2526 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
824-06-2519 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
9 31-03-2519- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
107-08-25607-07-2560- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
1114-03-251715-04-2518- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
12  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
13  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
14  - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
15 1-06-2543- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
162-11-25102-11-2510- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
171-07-25201-07-2520- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
1822-01-19934-02-1993- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
19  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล

ทั้งหมด: 19 รายการ