กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

ASEAN law by ASEAN country กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน


กฎหมายภายในประเทศมาเลเซีย

Search  

# ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
11-01-2549 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
210-06-2553 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
3  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
4  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
5  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
6 31-08-2549- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
730-08-255030-08-2550- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
821-05-2530 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
919-12-2526 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
1024-06-2519 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
11  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
12  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
13 31-03-2519- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
147-08-25607-07-2560- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
15  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
16  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
17  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
18  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
19  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
2014-03-251715-04-2518- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
21  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
22  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
23  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
24  - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
25  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
26  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
27  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
28 1-06-2543- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
292-11-25102-11-2510- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
301-07-25201-07-2520- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
3122-01-19934-02-1993- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
32  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล

ทั้งหมด: 32 รายการ