กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

ASEAN law by ASEAN country กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน


กฎหมายภายในประเทศมาเลเซีย

Search  

# ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
1  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
2  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
3  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
4  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
51-01-2549 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
610-06-2553 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
7  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
8 31-08-2549- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
930-08-255030-08-2550- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
1021-05-2530 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
1119-12-2526 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
1224-06-2519 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
13  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
14 31-03-2519- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
157-08-25607-07-2560- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
16  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
17  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
1814-03-251715-04-2518- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
19  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
20  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
21  - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
22 1-06-2543- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
232-11-25102-11-2510- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
241-07-25201-07-2520- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
2522-01-19934-02-1993- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
26  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล

ทั้งหมด: 26 รายการ