กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

ASEAN law by ASEAN country กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน


กฎหมายภายในประเทศเมียนมา

Search  

# ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
130-04-254730-04-2547- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
230-03-255530-03-2555- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
31-10-24601-10-2460- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
4  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
513-12-246713-12-2467- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
6  - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
71-04-24211-04-2421- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
825-02-25573-06-2557- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
9 11-0001-543- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
10  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
11  - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
1224-02-2015 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
13  - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
14  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
15  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
16  - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล

ทั้งหมด: 16 รายการ