กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

ASEAN law by ASEAN country กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน


กฎหมายภายในประเทศเมียนมา

Search  

# ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
130-03-255530-03-2555- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
225-02-25573-06-2557- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
3 11-0001-543- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
430-04-254730-04-2547- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
5  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
6  - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
724-02-2015 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
8  - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
9  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
10  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
11  - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
12  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
13  - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
14  - View ref. 1
- View ref. translation 1
15  - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
161-04-24211-04-2421- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
17  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
1813-12-246713-12-2467- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
191-10-24601-10-2460- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล

ทั้งหมด: 19 รายการ