กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

ASEAN law by ASEAN country กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน


กฎหมายภายในประเทศฟิลิปปินส์

Search  

# ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
119-06-254520-07-2545- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
222-06-25001-07-2500- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
3  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
4 26-05-2562- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
521-07-2558 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
6  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
7 1-01-2541- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
86-06-2520 - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
98-12-24731-01-2475- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
10  - View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
- View ref. 4
- View ref. 5
ไม่มีข้อมูลการแปล
11  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
1212-09-255527-09-2555- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล

ทั้งหมด: 12 รายการ