กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

ASEAN law by ASEAN country กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน


กฎหมายภายในประเทศฟิลิปปินส์

Search  

# ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
1  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
2  - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
319-06-254520-07-2545- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
422-06-25001-07-2500- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
5  - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
6  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
7 26-05-2562- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
8  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
921-07-2558 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
10  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
11 1-01-2541- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
126-06-2520 - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
138-12-24731-01-2475- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
14  - View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
- View ref. 4
- View ref. 5
ไม่มีข้อมูลการแปล
15  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
16  - View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
1712-09-255527-09-2555- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
18  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล

ทั้งหมด: 18 รายการ