กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

ASEAN law by ASEAN country กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน


กฎหมายภายในประเทศฟิลิปปินส์

Search  

# ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
1  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
212-09-255527-09-2555- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
36-06-2520 - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
422-06-25001-07-2500- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
519-06-254520-07-2545- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
6  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
721-07-2558 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
8  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
9 1-01-2541- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
108-12-24731-01-2475- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
11  - View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
- View ref. 4
- View ref. 5
ไม่มีข้อมูลการแปล

ทั้งหมด: 11 รายการ