กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

ASEAN law by ASEAN country กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน


กฎหมายภายในประเทศสิงคโปร์

Search  

# ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
1  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
2  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
313-11-2543 - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
4  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
5  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
6 23-02-2538- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
7 15-01-2542- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
8 16-09-2415- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
9  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
10  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
11  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
12  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
131-04-25421-04-2542- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
14  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
15  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
16  - View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
1730-08-253630-08-2536- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
18  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
1926-09-250326-09-2503- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
20  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
21  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
22  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
23  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
241-08-2520 - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล

ทั้งหมด: 24 รายการ