กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

ASEAN law by ASEAN country กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน


กฎหมายภายในประเทศไทย

Search  

# ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
113-09-245713-09-2457- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
215-11-249915-11-2499- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
31-04-24821-04-2482- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
426-01-255527-01-2555- View ref. 1
- View ref. translation 1
512-11-252713-11-2527- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
615-08-255916-08-2559- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
722-06-256023-06-2560- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
816-07-254817-07-2548- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
924-10-254025-10-2540- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
1019-04-256319-04-2563- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
1119-04-256319-04-2563- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
1225-12-248325-12-2483- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
1313-07-249813-07-2498- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
1428-06-254029-06-2540- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
159-05-24889-05-2488- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
165-05-25245-05-2524- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
1728-06-254029-06-2540- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
188-06-25449-06-2544- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
1923-08-254124-08-2541- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
2026-01-255527-01-2555- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
2119-01-253320-01-2533- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
2231-12-25301-01-2531- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
2319-04-256319-04-2563- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
- View ref. translation 1
244-02-24844-02-2484- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
2527-12-251627-12-2516- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
2626-01-255527-01-2555- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
2713-05-255214-05-2552- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
2823-08-254124-08-2541- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
2919-04-256319-04-2563- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
307-05-25418-05-2541- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
3125-06-254526-06-2545- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
327-05-25418-05-2541- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
3311-05-255412-05-2554- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
3427-09-253928-09-2539- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
3526-03-255827-03-2558- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
3626-03-255827-03-2558- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
3718-05-254219-05-2542- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
3827-10-255823-04-2559- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
396-09-2503 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
4017-03-255418-03-2554- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
412-04-25353-04-2535- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
427-11-25448-11-2544- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
437-12-25308-12-2530- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
- View ref. translation 1
- View ref. translation 2
- View ref. translation 3
4430-12-254731-12-2547- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
4527-01-256026-07-2560- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
- View ref. 4
ไม่มีข้อมูลการแปล
4613-05-256114-05-2561- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
4722-05-255623-05-2556- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
488-04-25359-04-2535- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
4923-02-249724-02-2497- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
5021-03-250720-06-2507- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
5114-08-249915-08-2499- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
5211-05-255412-05-2554- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
5319-04-256120-04-2561- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
5411-11-25349-02-2535- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
5512-02-251813-02-2518- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
5612-02-251813-02-2518- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
57  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
5826-03-255827-03-2558- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
- View ref. translation 1
5927-07-254825-10-2548- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
6021-03-252217-09-2522- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
617-03-25436-04-2543- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
627-05-24898-05-2489- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
6329-11-254328-01-2544- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
645-02-25516-02-2551- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
6512-07-254313-07-2543- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
6624-02-256023-08-2560- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
6731-07-25601-08-2560- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
683-03-25624-03-2562- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
694-02-25374-06-2537- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
7022-09-248522-09-2485- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
711-08-255030-10-2550- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
72  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
733-05-25457-08-2545- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
7422-04-252223-04-2522- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
7520-02-255120-05-2551- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
7631-03-254229-06-2542- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
7713-11-255714-11-2557- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
786-03-25582-09-2558- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
7914-11-249314-12-2493- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
8022-11-253421-03-2535- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
818-01-25519-01-2551- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
8222-02-255123-02-2551- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. translation 1
834-05-25225-05-2522- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
8415-05-249416-05-2494- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
8524-03-252225-02-2522- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
862-03-25612-05-2561- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
- View ref. 4
- View ref. 5
- View ref. translation 1
8725-09-255824-11-2558- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
8829-12-255330-12-2553- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
8927-09-255028-09-2550- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
902-02-25483-02-2548- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
919-11-254010-11-2540- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
9212-05-254310-08-2543- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
9318-10-256019-10-2560- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
9427-09-252728-09-2527- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
955-03-25186-03-2518- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
- View ref. 4
ไม่มีข้อมูลการแปล
964-03-25515-03-2551- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
9710-12-255011-12-2550- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
9816-11-254417-11-2544- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
994-12-25429-03-2543- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
100  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
10118-05-254219-05-2542- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
10227-02-252228-02-2522- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
10314-01-249014-04-2490- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
1043-03-255927-07-2559- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
10531-05-254829-08-2548- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
- View ref. 4
ไม่มีข้อมูลการแปล
10613-02-251814-02-2518- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
1071-02-24781-02-2478- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
10824-01-256025-01-2560- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
- View ref. 4
ไม่มีข้อมูลการแปล
10912-02-253513-02-2535- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
1104-03-25515-03-2551- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
11114-07-255815-07-2558- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
- View ref. translation 1
11213-05-256114-05-2561- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
1131-12-25432-12-2543- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
11430-06-24941-07-2494- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
11527-02-255128-02-2551- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
11612-03-256213-03-2562- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
11717-12-255617-03-2557- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
11822-11-253420-02-2535- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
11923-12-255723-03-2558- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
12013-02-255814-04-2559- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
12122-04-252222-06-2522- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
1227-04-25268-04-2526- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
12310-03-256211-03-2562- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
12416-04-256217-04-2562- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
12531-12-25451-01-2546- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
12619-08-254220-08-2542- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
12719-01-254720-01-2547- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
1285-04-25356-04-2535- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
12928-09-251929-09-2519- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
1309-05-252210-05-2522- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. translation 1
1312-04-25353-04-2535- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
1325-03-25516-03-2551- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
13329-03-255630-03-2556- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
13422-01-255821-07-2558- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
13528-12-255929-12-2530- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
13619-09-253720-09-2537- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
13722-10-254720-01-2548- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
13814-08-252415-08-2524- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
13918-05-254219-05-2542- View ref. 1
- View ref. translation 1
14014-09-249713-12-2497- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
1415-08-24561-09-2456- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
14229-01-250030-01-2500- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
14313-02-256014-02-2560- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
- View ref. 4
ไม่มีข้อมูลการแปล
1447-07-25608-07-2560- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
145  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
14624-07-253425-07-2534- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
14731-03-254230-04-2542- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. translation 1
1487-07-25608-09-2560- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
1496-03-25517-03-2551- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
1505-08-25596-08-2559- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
15125-09-255826-09-2558- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
1523-04-25564-04-2556- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. translation 1
15331-07-25011-08-2501- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
1542-11-25111-05-2512- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
15527-11-250328-11-2503- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
15630-12-255831-12-2558- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
15715-11-24991-01-2500- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
15823-02-249724-02-2497- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
15931-10-25551-11-2555- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
1602-12-25293-12-2529- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
1619-03-249710-03-2497- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
16211-09-248411-09-2484- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
16314-09-250315-09-2503- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
16429-09-250230-09-2502- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
16517-11-254218-11-2542- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
16616-12-254217-12-2542- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
16730-04-254528-08-2545- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
16829-08-252830-08-2528- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
16916-04-256217-04-2562- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
17010-10-254010-01-2541- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. translation 1
- View ref. translation 2
1711-05-25222-05-2522- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
17231-08-255031-08-2550- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
17331-12-25211-01-2522- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
17414-04-256213-06-2562- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
17512-02-253513-02-2535- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
17619-11-255320-11-2553- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
1778-02-25519-02-2551- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
17831-12-25051-01-2506- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
1791-03-252230-05-2522- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
18027-08-255828-12-2558- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
- View ref. translation 1
18129-04-255928-07-2559- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
1827-10-24847-10-2484- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
18324-05-24741-10-2474- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
1849-04-253510-05-2535- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
18526-09-255925-11-2559- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
18629-01-249530-01-2495- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
18710-07-256010-09-2560- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
188  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
189  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
19018-01-248717-04-2487- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
191  - View ref. 1
- View ref. translation 1
1927-02-24938-02-2493- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
1939-01-25569-05-2556- View ref. 1
- View ref. translation 1
1945-03-25586-03-2558- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
1952-12-25423-12-2542- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
1965-04-25354-08-2535- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
1975-04-25605-07-2560- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
19828-10-254229-10-2542- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
1997-12-25308-12-2530- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
20014-05-252215-05-2522- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
20113-02-255114-02-2551- View ref. 1
- View ref. translation 1
20213-02-255114-02-2551- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
2031-08-25142-08-2514- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
20426-02-249527-02-2495- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
20517-01-255416-07-2554- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
20620-02-255119-02-2552- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
20714-11-253915-11-2539- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
2087-07-25608-07-2560- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
2094-02-25483-05-2548- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
2109-01-25568-04-2556- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
2117-04-253511-01-543- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
21223-04-254522-07-2545- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
- View ref. 4
ไม่มีข้อมูลการแปล
2135-02-25514-06-2551- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
21411-05-255412-05-2554- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
21525-01-251826-01-2518- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
2163-10-255931-03-2560- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
2172-12-25413-02-2541- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
218  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
21921-08-253422-08-2534- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
22025-03-252226-03-2522- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
2216-03-25437-03-2543- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
22227-04-251428-04-2514- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
22327-07-256128-07-2561- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
2246-11-25527-11-2552- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
22528-04-254311-01-543- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
22623-11-251024-11-2510- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
22714-11-255115-11-2551- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
22823-12-250424-12-2504- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
22923-12-250424-12-2504- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
23020-12-254721-12-2547- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
23119-02-256220-02-2562- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
23213-02-255114-02-2551- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
2335-08-25596-08-2559- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
23428-12-253729-12-2537- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
23516-09-253617-09-2536- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
2369-01-255110-01-2551- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
2379-01-255110-01-2551- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
23811-10-250312-10-2503- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
23927-07-256128-07-2561- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
24027-09-254528-09-2545- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
24127-07-252428-07-2524- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
24225-03-252226-03-2522- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
24322-09-254723-09-2547- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
2441-03-25562-03-2556- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
24527-05-256228-05-2562- View ref. 1
- View ref. translation 1
24611-02-25519-08-2551- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
24714-08-255012-11-2550- View ref. 1
- View ref. translation 1
2484-05-25225-05-2522- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
2499-04-25353-04-2536- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
25016-11-255315-05-2554- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
251  - View ref. 1
- View ref. translation 1
25225-11-254226-11-2542- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. translation 1
25331-10-254628-04-2547- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
- View ref. 4
ไม่มีข้อมูลการแปล
2547-04-25358-04-2535- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
2558-04-24788-04-2478- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
2562-10-254730-03-2547- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. translation 1
2572-10-254630-03-2547- View ref. 1
- View ref. translation 1
25812-05-254310-08-2543- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
- View ref. 4
ไม่มีข้อมูลการแปล
25920-02-254119-08-2541- View ref. 1
- View ref. translation 1
- View ref. translation 2
- View ref. translation 3
26029-11-254227-05-2542- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
26112-11-254413-11-2544- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
26221-01-255822-01-2558- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
2631-10-24781-10-2478- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
26427-04-251428-04-2514- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
26513-03-255614-03-2556- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
26618-12-255019-12-2550- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
267  - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
26826-04-248026-04-2480- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
26925-10-253926-10-2539- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
27010-10-254211-10-2542- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
2715-09-25286-09-2528- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
2728-04-25429-04-2542- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
27314-12-255815-12-2558- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
27411-08-252212-08-2522- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
2752-10-24991-12-2499- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
27611-08-253212-08-2532- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
27711-05-252212-05-2522- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
27819-06-251120-06-2511- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
27920-01-249621-01-2496- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
28019-07-248019-07-2480- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
28110-05-252211-05-2522- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
2821-02-25512-02-2551- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
28327-12-254728-12-2547- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
2842-03-25581-08-2558- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
- View ref. translation 1
285  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
28621-11-25341-01-2535- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
28720-09-252719-11-2527- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
28810-09-25278-11-2527- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
28917-08-252818-08-2528- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
29031-01-25511-02-2551- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
29115-11-250516-11-2505- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
2929-01-252310-01-2523- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
29311-03-255412-03-2554- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
29423-07-252022-08-2520- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
29527-08-253624-11-2536- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
29627-08-253624-11-2536- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
29727-08-253624-11-2536- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
29813-01-254714-01-2547- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
29910-09-25288-12-2528- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
30030-12-255028-03-2551- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
30125-01-249926-01-2499- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
3022-04-25353-04-2535- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
3037-04-25428-04-2542- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
3045-03-25186-03-2518- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. translation 1
3059-03-25627-07-2562- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
3064-12-25425-12-2542- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
30722-04-252223-04-2522- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
3081-11-25452-11-2545- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
30918-12-248919-12-2489- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
3109-01-249610-01-2496- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
31115-10-254516-10-2545- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
31213-07-250914-07-2509- View ref. 1
- View ref. translation 1
3135-05-24855-05-2485- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. translation 1
3146-10-24987-10-2498- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
31523-08-255924-08-2559- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
316  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
3175-11-25584-03-2559- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
- View ref. 4
- View ref. 5
- View ref. translation 1
31827-01-255124-07-2551- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
3195-02-25513-08-2551- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
32025-09-249526-09-2495- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
32116-11-251617-11-2516- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
32226-04-248927-04-2489- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
32326-12-251526-12-2515- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
3243-04-25023-04-2502- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
32526-09-250026-09-2500- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
32624-12-251924-12-2519- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
3273-12-25203-12-2520- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
3283-05-25343-05-2534- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
32930-08-253230-08-2532- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
3303-12-25203-12-2520- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
33123-12-249023-12-2490- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
33227-09-253127-09-2531- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
33316-09-252116-09-2521- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
33431-12-24941-01-2495- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
33529-01-250013-05-2500- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
33627-03-256128-03-2561- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
3375-02-25516-02-2551- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
33828-07-252029-07-2520- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
33929-12-253430-12-2534- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
3408-04-25357-06-2535- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
34118-10-249819-10-2498- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
3424-05-25425-05-2542- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
3431-08-25092-08-2509- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
- View ref. 4
- View ref. 5
- View ref. 6
ไม่มีข้อมูลการแปล
34411-04-249412-04-2494- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
34510-08-255911-08-2559- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
34613-07-251614-07-2516- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
34718-11-250019-11-2500- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
34821-02-256122-02-2561- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
349  - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
35012-09-256111-12-2561- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
35112-09-256113-09-2561- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
35213-09-256014-09-2560- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
35312-12-256013-12-2560- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
35427-12-256128-01-2561- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
3557-10-25608-11-2560- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
3562-03-25613-03-2561- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
35728-09-256029-11-2560- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
35810-04-253511-04-2535- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
35910-04-253511-04-2535- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
3601-09-25332-09-2533- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
3612-10-25453-10-2545- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
3624-10-24834-10-2483- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
36323-04-251424-04-2514- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
36417-09-248317-10-2483- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
3659-01-251810-01-2518- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
36616-04-250717-04-2507- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
36714-10-24841-01-2485- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
36826-12-255727-12-2557- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
36921-04-252220-07-2522- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
3707-09-25506-11-2550- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
37129-12-253430-12-2534- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
37222-10-253921-12-2539- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
3736-02-25515-06-2551- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
37421-04-254219-08-2542- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
37526-06-255624-09-2556- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
3761-02-25562-02-2556- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
37730-12-255931-12-2559- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
37817-11-251918-11-2519- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
37931-12-25461-01-2547- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
3805-08-25591-02-2560- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
38125-04-250426-04-2504- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
38215-04-254916-04-2549- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
38329-08-252130-08-2521- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
3845-02-25516-02-2551- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
385  - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
38629-12-253430-12-2534- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
3878-03-25099-03-2509- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
38820-09-252719-11-2527- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
38930-09-25451-10-2545- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
3904-03-25512-06-2551- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
39112-03-256213-03-2562- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
3921-11-25082-11-2508- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
39323-11-25101-01-2511- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
39420-09-252719-11-2527- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
39520-03-256016-09-2560- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
39623-04-251423-04-2514- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
39711-01-5431-04-2475- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
39812-11-255313-11-2553- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
399  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
40017-07-255818-11-2559- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
4015-02-25516-02-2551- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
402  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
40317-07-255818-08-2559- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
4041-09-25482-09-2548- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
4058-02-25489-02-2548- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
40619-07-253320-07-2533- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
4079-01-255110-01-2551- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
40816-07-255317-07-2553- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
4091-10-25402-10-2540- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
4108-12-25379-12-2537- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
41116-10-255017-10-2550- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
41214-06-254715-06-2547- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
41312-05-254113-05-2541- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
4147-04-25358-04-2535- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
4154-09-25415-09-2541- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
4162-06-25592-07-2559- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
41721-04-255921-05-2559- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
418  - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
419  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
420  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
42117-07-255818-07-2558- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
4226-03-25517-03-2551- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
4236-03-25417-03-2541- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
42426-12-255027-12-2550- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
42518-01-254819-01-2548- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
42629-07-253330-07-2533- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
42725-09-254126-09-2541- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
42811-11-253912-11-2539- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
4295-04-25605-05-2560- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
43026-09-256026-11-2560- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
4317-01-25516-04-2551- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
43227-09-253428-09-2534- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
43316-04-256217-04-2562- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
43431-12-25111-01-2512- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. translation 1
4359-08-250310-08-2503- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
43622-02-255120-08-2551- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
- View ref. 4
ไม่มีข้อมูลการแปล
43721-04-254218-10-2542- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
43816-10-254617-10-2546- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
4398-04-25359-04-2535- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
4407-04-25268-04-2526- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
44123-04-248923-04-2489- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
44223-04-248923-04-2489- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
44331-12-24971-01-2498- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
4441-10-25122-10-2512- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
4458-11-24798-11-2479- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
44620-10-251019-12-2510- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
44727-12-250928-12-2509- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
44827-04-252228-04-2522- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
4498-08-25509-08-2550- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
4508-01-25509-07-550- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
4519-12-24769-12-2476- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
45212-05-252217-09-2522- View ref. 1
- View ref. translation 1
45324-12-251925-12-2519- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
45418-10-2560 - View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
45527-05-255428-05-2554- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
45627-05-255428-05-2554- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
4573-04-25351-04-2535- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
45823-12-254724-12-2547- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
4591-01-25211-01-2521- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
46025-01-255126-01-2551- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
461  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
46211-05-255412-05-2554- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
4636-07-25467-07-2546- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
46411-05-255412-05-2554- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
4654-09-25345-09-2534- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
46619-10-244619-10-2446- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
46728-02-253529-03-2535- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
46816-02-249717-02-2497- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
46918-02-256019-05-2560- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
47013-02-255814-02-2558- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
47119-01-255920-04-2559- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
4727-02-24807-02-2480- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
47324-12-248925-12-2486- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
47417-07-245717-07-2457- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
47521-12-253721-03-2538- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
- View ref. 4
ไม่มีข้อมูลการแปล
4764-03-25515-03-2551- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
477  - View ref. 1
- View ref. translation 1
47818-10-25505-12-2550- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
47910-09-253911-09-2539- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
4803-12-25305-12-2530- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
48129-01-250013-05-2500- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
48211-03-252612-03-2526- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
48312-11-255313-11-2553- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
4849-01-25179-04-2517- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
48520-12-255818-06-2560- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
486  - View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. translation 1
48722-10-254723-10-2547- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
4885-09-25286-09-2528- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
48923-04-254524-04-2545- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
49016-12-255617-12-2556- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
4911-02-25562-02-2556- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
49219-09-253720-09-2537- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
49322-10-254723-10-2547- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
49424-01-255625-01-2556- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
49522-10-254723-10-2547- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
49630-06-25371-07-2537- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
49711-08-252512-08-2525- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
4988-02-24989-02-2498- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
49927-10-250228-10-2502- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
50011-11-256112-11-2561- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
50119-03-252220-03-2522- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
50214-11-253913-05-2540- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
- View ref. 4
ไม่มีข้อมูลการแปล
503  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
50424-05-255925-05-2559- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
50530-09-25591-10-2559- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
50614-01-255112-07-2551- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
50719-04-256120-04-2561- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
50818-06-255018-07-2550- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. translation 1
50917-02-249618-02-2496- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
51016-11-254017-11-2540- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
51122-11-255320-02-2554- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
5121-05-255027-06-2548- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
51326-10-254227-10-2542- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
51426-10-254225-12-2542- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
5153-11-25434-11-2543- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
51622-02-253423-02-2534- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
5171-12-254115-12-2541- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
5183-11-25434-11-2543- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
5193-11-25434-11-2543- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
52030-08-252731-08-2527- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
52115-04-252216-04-2522- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
5223-11-25434-11-2543- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
52322-04-255923-04-2559- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
52422-04-255923-04-2559- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
52517-12-255618-12-2556- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
52626-10-254227-10-2542- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
52716-11-254015-05-2540- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
528  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
52927-08-253428-08-2534- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
53019-11-254220-11-2542- View ref. 1
- View ref. translation 1
5316-11-25307-11-2530- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
5324-12-2544 - View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. translation 1
533  - View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. translation 1
- View ref. translation 2
53413-02-255114-02-2551- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
53520-08-247620-08-2476- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
53616-06-246116-06-2461- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
53730-09-24827-10-2482- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
53831-12-25411-01-2541- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
53926-09-252727-09-2527- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
54022-11-255321-05-2554- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
54117-05-256013-11-2560- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
54213-08-246911-11-2469- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
54328-02-253529-02-2535- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
54422-12-254623-12-2546- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
5454-10-25095-10-2509- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
54630-03-255931-03-2559- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
54715-03-254116-03-2541- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
54812-10-253313-10-2533- View ref. 1
- View ref. translation 1
54931-01-25481-02-2548- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
5506-02-25514-08-2551- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
55111-05-255512-05-2555- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
55227-03-250928-03-2509- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
5539-07-255010-07-2550- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
55430-08-254131-08-2541- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
5552-04-25353-04-2535- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
55625-02-252226-02-2522- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
55722-08-254123-08-2541- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
55813-10-254614-10-2546- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
55930-11-25471-12-2547- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
56027-02-255128-02-2551- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
56130-08-255031-08-2550- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
5623-04-25264-04-2526- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
56324-05-254625-05-2546- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
564  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
56526-09-255927-09-2559- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
56626-11-253724-02-2538- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
56715-11-254316-11-2543- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
56829-01-253730-01-2537- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
56923-01-255124-01-2551- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
5701-11-25022-11-2502- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
57131-01-25511-02-2551- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
5722-12-25443-12-2544- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
57323-12-253024-12-2530- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
57416-11-255317-11-2553- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
57516-11-255317-11-2553- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
5764-04-25095-04-2509- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
57711-12-2453 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
5781-03-25352-03-2535- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
57912-04-254213-04-2542- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
58021-07-250822-07-2508- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
58110-07-2546 - View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. translation 1
58227-10-248226-12-2482- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
58314-04-256215-04-2562- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
58414-04-256215-04-2562- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
58510-02-249711-02-2497- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
58626-06-246426-06-2464- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
58716-03-252212-09-2522- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
58820-02-255121-02-2551- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
58919-03-255020-03-2550- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
59021-03-249322-03-2493- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
59119-09-252820-09-2528- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
59211-02-25519-08-2551- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
5931-10-254629-03-2547- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
59413-04-250314-04-2503- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
5951-10-254530-03-2546- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
59614-01-255113-04-2551- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
59722-05-256220-08-2562- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
59818-12-252119-12-2521- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
5994-05-25205-05-2520- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
- View ref. 4
- View ref. translation 1
6003-03-25514-03-2551- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
6019-02-252510-02-2525- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
60225-10-248425-10-2484- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
60316-12-255614-02-2557- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
6048-02-25519-02-2551- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
60517-02-254318-02-2543- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
60617-02-254318-02-2543- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
6076-03-25517-03-2551- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
60813-04-250311-01-543- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
609  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
6104-04-25353-06-2535- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
6111-03-25592-03-2559- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
61216-03-253515-05-2535- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
61318-11-254519-11-2545- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
61426-04-250927-04-2509- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. translation 1
61521-03-25071-04-2507- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
61615-01-256016-01-2560- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
61719-12-255320-12-2553- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
61822-01-253423-01-2534- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
6197-12-25538-12-2553- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
62014-01-255115-01-2551- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
62131-10-25401-11-2540- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
62224-02-254225-02-2542- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
62328-12-251029-12-2510- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
62411-08-250912-08-2509- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
62514-10-254015-10-2540- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
62630-04-252227-10-2522- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. translation 1
6279-09-249010-09-2490- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
62813-05-252214-05-2522- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
6293-10-25044-10-2504- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
6308-08-25279-08-2527- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
63114-05-256115-05-2561- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
6328-09-25589-09-2558- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
- View ref. translation 1
6338-04-25359-04-2535- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
63415-11-2534 - View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
- View ref. 4
- View ref. translation 1
635  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
6366-02-25187-02-2518- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
6371-10-25122-10-2512- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
63828-04-247828-04-2478- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
63914-06-251615-06-2516- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
64011-10-250912-10-2509- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
64112-02-249113-02-2491- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
64226-05-250127-05-2501- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
64330-06-25371-07-2537- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
64423-12-254724-12-2547- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
6451-01-25381-10-2537- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
64616-04-256215-06-2562- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
64728-08-255822-02-2559- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
- View ref. translation 1
64817-02-249618-02-2496- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
6496-02-25077-02-2507- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
65020-06-255621-06-2556- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
65124-02-254225-05-2542- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
65229-03-247929-03-2479- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
65310-04-24827-10-2482- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
65427-09-254528-09-2545- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
65523-03-252224-03-2522- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
- View ref. 4
- View ref. 5
- View ref. translation 1
6563-03-25024-03-2502- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
65724-04-253925-04-2539- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
65814-09-254215-09-2542- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
65911-0001-54311-0001-543- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
66029-06-254730-06-2547- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
66131-07-25601-08-2560- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
6628-10-2558 - View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
6637-04-25438-04-2543- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
66426-02-251829-03-2518- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
66531-12-25101-01-2511- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
6662-03-256029-08-2560- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
6675-02-25516-02-2551- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
66829-08-250428-09-2504- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
669  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
6708-09-25586-03-2559- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
- View ref. 4
- View ref. translation 1
671  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
67212-02-253513-02-2535- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
673  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
6742-03-25583-03-2558- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
6759-04-25358-07-2535- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
- View ref. translation 1
6764-05-25505-05-2550- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
67731-12-25051-01-2506- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
67825-02-255126-02-2551- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
67911-01-255112-01-2551- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
68012-11-254711-05-2548- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
68127-06-255928-06-2559- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
68219-11-254320-11-2543- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
68316-12-249017-12-2490- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
684  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
68516-01-249417-01-2494- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
68628-02-25351-03-2535- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
68730-08-250931-08-2509- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
68816-05-255917-05-2559- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
68913-09-250314-09-2503- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
690  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
691  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
69210-02-247710-02-2477- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
69328-12-248628-12-2486- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
69427-06-255928-06-2559- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล

ทั้งหมด: 694 รายการ