กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

Topic of ASEAN law detail กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน

รายละเอียดของกฎหมาย

กฎหมายว่าด้วยศิลปะการแสดง

ประเทศ ลาว
ชื่อกฎหมาย (ภาษาไทย) กฎหมายว่าด้วยศิลปะการแสดง
ชื่อกฎหมาย (ภาษาอังกฤษ) Law on Performing Arts
ชื่อกฎหมาย (ภาษาถิ่น) ກົດ​ໝາຍ ວ່າ​ດ້ວຍ​ສີ​ລະ​ປະ​ການ​ສະ​ແດງ
ประเภทของกฎหมาย พระราชบัญญัติ
สถานะการบังคับใช้กฎหมาย มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4-05-2560
วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ 4-05-2560
เสาหลักประชาคมอาเซียน
  • ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
หมวดหมู่ หมวดหมู่หลัก: ศาสนาและวัฒนธรรม
หมวดหมู่ย่อย: ศิลปะ
ผู้รักษาการตามกฎหมาย
    -
ข้อมูลกฎหมาย (ต้นฉบับ) Reference link:
    1) http://www.laoghttp://www.laog... (ภาษา: La)
ข้อมูลกฎหมาย (ฉบับแปล) -
วันที่ปรับปรุงข้อมูล 4-05-2563