กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

ASEAN law by ASEAN pillar กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน>กฎหมายแยกตามเสาหลักประชาคมอาเซียน

ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน

เลือก:

Search

# ประเทศ ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
1Brunei flag 5-03-2516- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
2Brunei flag 7-02-2549- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
3Myanmar flag30-04-254730-04-2547- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
4Laos flag21-12-255420-03-2555- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
- View ref. translation. 1
5Laos flag19-06-25621-01-2563- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
6Laos flag  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
7Laos flag  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
8Cambodia flag  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
9Laos flag5-08-2562 - View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
- View ref. 4
ไม่มีข้อมูลการแปล
10Laos flag  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
11Laos flag8-12-201722-12-2017- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
12Laos flag10-07-2012 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
13Laos flag  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
14Laos flag  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
15Laos flag6-07-2012 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
16Laos flag26-07-2562 - View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
- View ref. 4
- View ref. 5
ไม่มีข้อมูลการแปล
17Laos flag  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
18Laos flag  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
19Laos flag18-12-2012 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
20Laos flag21-10-2003 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
21Vietnam flag 1-07-2559- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
22Laos flag12-05-201712-05-2017- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
23Cambodia flag  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
24Laos flag13-12-2012 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
25Laos flag  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล


ทั้งหมด: 471 รายการ