กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

ASEAN law by ASEAN pillar กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน>กฎหมายแยกตามเสาหลักประชาคมอาเซียน

ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน

เลือก:

Search

# ประเทศ ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
1Singapore flag  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
2Philippines flag  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
3Singapore flag  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
4Myanmar flag  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
5Brunei flag  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
6Singapore flag  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
7Myanmar flag  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
8Singapore flag  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
9Brunei flag  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
10Myanmar flag  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
11Brunei flag 5-03-2516- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
12Myanmar flag  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
13Myanmar flag  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
14Myanmar flag  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
15Brunei flag 7-02-2549- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
16Philippines flag  - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
17Malaysia flag  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
18Myanmar flag  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
19Indonesia flag  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
20Vietnam flag  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
21Myanmar flag30-04-254730-04-2547- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
22Philippines flag  - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
23Laos flag22-10-2544 - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
24Laos flag22-03-201830-10-2017- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
25Laos flag30-06-2020 - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล


ทั้งหมด: 538 รายการ