กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

ASEAN law by ASEAN pillar กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน>กฎหมายแยกตามเสาหลักประชาคมอาเซียน

ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน

เลือก:

Search

# ประเทศ ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
1Brunei flag 16-09-2506- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
2Brunei flag 1-10-2559- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
3Brunei flag 9-12-2458- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
4Philippines flag12-09-255527-09-2555- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
5Brunei flag 5-03-2516- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
6Singapore flag30-08-253630-08-2536- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
7Brunei flag 11-01-2494- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
8Myanmar flag  - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
9Myanmar flag30-04-254730-04-2547- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
10Brunei flag 8-09-2501- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
11Vietnam flag 1-07-2559- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
12Brunei flag 1-09-2534- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
13Brunei flag 1-01-2526- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
14Brunei flag 7-02-2549- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
15Brunei flag21-06-254321-06-2543- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
16Brunei flag 1-01-2527- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
17Malaysia flag7-08-25607-07-2560- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
18Indonesia flag  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
19Brunei flag 11-01-2465- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
20Brunei flag 20-09-2502- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
21Laos flag15-07-255815-07-2558- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
22Brunei flag 1-05-2495- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
23Brunei flag 29-09-2502- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
24Brunei flag28-04-2505 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
25Brunei flag 25-04-2494- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล


ทั้งหมด: 450 รายการ