กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

ASEAN law by ASEAN pillar กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน>กฎหมายแยกตามเสาหลักประชาคมอาเซียน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

เลือก:

Search

# ประเทศ ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
1Brunei flag19-09-255919-09-2559- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
2Brunei flag 5-03-2516- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
3Philippines flag  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
4Myanmar flag30-03-255530-03-2555- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
5Indonesia flag  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
6Brunei flag 1-02-2498- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
7Brunei flag 1-01-2464- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
8Laos flag18-12-255518-12-2555- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
9Myanmar flag13-12-246713-12-2467- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
10Laos flag9-11-2005 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
11Brunei flag 1-01-2452- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
12Singapore flag26-09-250326-09-2503- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
13Malaysia flag14-03-251715-04-2518- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
14Myanmar flag30-04-254730-04-2547- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
15Brunei flag 1-05-2531- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
16Myanmar flag  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
17Malaysia flag1-07-25201-07-2520- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
18Indonesia flag3-10-25523-10-2552- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
19Brunei flag4-03-25494-03-2549- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
20Brunei flag 1-05-2518- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
21Brunei flag 1-06-2544- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
22Philippines flag22-06-25001-07-2500- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
23Philippines flag6-06-2520 - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
24Myanmar flag1-04-24211-04-2421- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
25Brunei flag 29-09-2502- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล


ทั้งหมด: 389 รายการ