กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

ASEAN law by ASEAN pillar กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน>กฎหมายแยกตามเสาหลักประชาคมอาเซียน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

เลือก:

Search

# ประเทศ ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
1Vietnam flag23-06-25571-01-2558- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
2Myanmar flag1-10-24601-10-2460- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
3Brunei flag 1-08-2514- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
4Brunei flag19-09-255919-09-2559- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
5Brunei flag 5-03-2516- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
6Myanmar flag30-03-255530-03-2555- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
7Indonesia flag  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
8Philippines flag  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
9Brunei flag 1-02-2498- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
10Brunei flag 1-01-2464- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
11Laos flag18-12-255518-12-2555- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
12Myanmar flag13-12-246713-12-2467- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
13Laos flag9-11-2005 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
14Brunei flag 1-01-2452- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
15Singapore flag26-09-250326-09-2503- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
16Malaysia flag14-03-251715-04-2518- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
17Myanmar flag30-04-254730-04-2547- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
18Brunei flag 1-05-2531- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
19Myanmar flag  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
20Malaysia flag1-07-25201-07-2520- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
21Indonesia flag3-10-25523-10-2552- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
22Brunei flag4-03-25494-03-2549- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
23Brunei flag 1-05-2518- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
24Brunei flag 1-06-2544- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
25Philippines flag22-06-25001-07-2500- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล


ทั้งหมด: 393 รายการ