กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

ASEAN law by ASEAN pillar กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน>กฎหมายแยกตามเสาหลักประชาคมอาเซียน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

เลือก:

Search

# ประเทศ ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
1Brunei flag 5-03-2516- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
2Myanmar flag30-03-255530-03-2555- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
3Malaysia flag10-06-2553 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
4Philippines flag19-06-254520-07-2545- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
5Brunei flag19-09-255919-09-2559- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
6Laos flag18-12-2013 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
7Myanmar flag25-02-25573-06-2557- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
8Indonesia flag27-10-255925-11-2559- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
9Myanmar flag30-04-254730-04-2547- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
10Myanmar flag 11-0001-543- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
11Indonesia flag 21-04-2551- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
12Singapore flag  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
13Philippines flag22-06-25001-07-2500- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
14Laos flag20-05-2005 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
15Laos flag19-06-25621-01-2563- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
16Laos flag12-12-2012 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
17Laos flag18-12-2012 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
18Cambodia flag25-01-254925-01-2549- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
19Laos flag18-12-255518-12-2555- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
20Vietnam flag23-06-25571-01-2558- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
21Cambodia flag24-12-253924-12-2539- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
22Laos flag14-12-2012 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
23Laos flag20-12-2010 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
24Laos flag  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
25Laos flag6-07-2012 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล


ทั้งหมด: 416 รายการ