กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

ASEAN law by ASEAN pillar กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน>กฎหมายแยกตามเสาหลักประชาคมอาเซียน

ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

เลือก:

Search

# ประเทศ ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
1Brunei flag 1-10-2559- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
2Indonesia flag3-10-25523-10-2552- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
3Brunei flag 29-09-2502- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
4Brunei flag 16-09-2506- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
5Philippines flag6-06-2520 - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
6Malaysia flag7-08-25607-07-2560- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
7Singapore flag1-04-25421-04-2542- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
8Brunei flag 1-02-2498- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
9Vietnam flag23-06-25571-01-2558- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
10Myanmar flag  - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
11Brunei flag 1-01-2526- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
12Brunei flag19-09-255919-09-2559- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
13Brunei flag 1-02-2499- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
14Brunei flag 1-05-2531- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
15Brunei flag 1-01-2452- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
16Myanmar flag30-03-255530-03-2555- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
17Brunei flag 1-08-2514- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
18Brunei flag 20-09-2502- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
19Laos flag18-12-255518-12-2555- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
20Brunei flag 1-05-2495- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
21Malaysia flag14-03-251715-04-2518- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
22Brunei flag 1-07-2500- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
23Laos flag21-12-255420-03-2555- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
24Laos flag6-07-2012 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
25Cambodia flag24-12-253924-12-2539- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล


ทั้งหมด: 378 รายการ