กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

ASEAN law by ASEAN pillar กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน>กฎหมายแยกตามเสาหลักประชาคมอาเซียน

ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

เลือก:

Search

# ประเทศ ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
1Singapore flag  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
2Malaysia flag  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
3Brunei flag  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
4Malaysia flag  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
5Myanmar flag  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
6Singapore flag  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
7Malaysia flag1-01-2549 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
8Myanmar flag30-03-255530-03-2555- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
9Brunei flag19-09-255919-09-2559- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
10Laos flag21-12-255420-03-2555- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
- View ref. translation. 1
11Laos flag6-07-2012 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
12Laos flag18-12-255518-12-2555- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
13Vietnam flag23-06-25571-01-2558- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
14Cambodia flag24-12-253924-12-2539- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
15Laos flag  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
16Singapore flag  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
17Laos flag  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
18Cambodia flag  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
19Laos flag9-11-2005 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
20Laos flag26-07-2013 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
21Vietnam flag 21-11-2550- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
- View ref. 4
ไม่มีข้อมูลการแปล
22Laos flag29-06-2010 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
23Cambodia flag  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
24Laos flag22-10-2004 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
25Vietnam flag14-06-25481-01-2549- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล


ทั้งหมด: 397 รายการ