กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

ASEAN law by ASEAN pillar กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน>กฎหมายแยกตามเสาหลักประชาคมอาเซียน

ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

เลือก:

Search

# ประเทศ ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
1Singapore flag  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
2Myanmar flag  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
3Singapore flag  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
4Brunei flag  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
5Myanmar flag  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
6Singapore flag  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
7Brunei flag  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
8Singapore flag  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
9Philippines flag  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
10Singapore flag  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
11Malaysia flag1-01-2549 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
12Myanmar flag  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
13Myanmar flag  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
14Myanmar flag  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
15Myanmar flag  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
16Myanmar flag30-03-255530-03-2555- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
17Malaysia flag  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
18Myanmar flag  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
19Indonesia flag  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
20Vietnam flag  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
21Brunei flag19-09-255919-09-2559- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
22Myanmar flag  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
23Myanmar flag  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
24Philippines flag  - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
25Laos flag13-12-2018 - View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล


ทั้งหมด: 460 รายการ