กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

ASEAN member law กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน

สืบค้นข้อมูลกฎหมาย (กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน)

 

Search  # ประเทศ ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
1Thailand flag  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
2Thailand flag16-04-256215-06-2562- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
3Thailand flag16-04-256217-04-2562- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
4Thailand flag16-04-256217-04-2562- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
5Thailand flag16-04-256217-04-2562- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
6Thailand flag14-04-256215-04-2562- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
7Thailand flag14-04-256215-04-2562- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
8Thailand flag14-04-256213-06-2562- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
9Laos flag  - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
10Laos flag30-06-2010 - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
11Thailand flag26-01-255527-01-2555- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
12Thailand flag26-01-255527-01-2555- View ref. 1
- View ref. translation. 1
13Thailand flag1-08-25092-08-2509- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
- View ref. 4
- View ref. 5
- View ref. 6
ไม่มีข้อมูลการแปล
14Thailand flag5-03-25186-03-2518- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
- View ref. 4
ไม่มีข้อมูลการแปล
15Thailand flag2-03-25581-08-2558- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
- View ref. translation. 1
16Thailand flag23-03-252224-03-2522- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
- View ref. 4
- View ref. 5
- View ref. translation. 1
17Thailand flag22-02-255120-08-2551- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
- View ref. 4
ไม่มีข้อมูลการแปล
18Thailand flag14-11-253913-05-2540- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
- View ref. 4
ไม่มีข้อมูลการแปล
19Thailand flag2-03-25612-05-2561- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
- View ref. 4
- View ref. 5
- View ref. translation. 1
20Thailand flag9-11-254010-11-2540- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
21Thailand flag13-05-256114-05-2561- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
22Thailand flag19-02-256220-02-2562- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
23Thailand flag9-03-25627-07-2562- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
24Thailand flag12-03-256213-03-2562- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
25Thailand flag12-03-256213-03-2562- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล


ทั้งหมด: 29 รายการ