กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

ASEAN member law กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน

สืบค้นข้อมูลกฎหมาย (กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน)

 

Search  # ประเทศ ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
1Thailand flag8-09-25586-03-2559- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
- View ref. 4
- View ref. translation. 1
2Thailand flag  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
3Laos flag21-12-255420-03-2555- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
4Laos flag19-06-25621-01-2563- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
5Laos flag18-06-25621-01-2563- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
6Philippines flag 26-05-2562- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
7Vietnam flag 21-11-2550- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
8Malaysia flag  - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
9Singapore flag1-08-2520 - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
10Thailand flag22-05-256220-08-2562- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
11Laos flag19-04-2016 - View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
- View ref. 4
ไม่มีข้อมูลการแปล
12Laos flag9-01-2533 - View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
13Laos flag27-11-2009 - View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
14Laos flag24-12-2007 - View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
- View ref. 4
ไม่มีข้อมูลการแปล
15Laos flag5-08-2562 - View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
- View ref. 4
ไม่มีข้อมูลการแปล
16Laos flag1-08-2562 - View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
- View ref. 4
- View ref. 5
ไม่มีข้อมูลการแปล
17Laos flag  - View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
18Laos flag21-10-2003 - View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
19Laos flag26-07-2562 - View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
- View ref. 4
- View ref. 5
ไม่มีข้อมูลการแปล

1


ทั้งหมด: 19 รายการ