กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

ASEAN member law กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน

สืบค้นข้อมูลกฎหมาย (กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน)

 

Search  # ประเทศ ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
1Singapore flag  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
2Singapore flag30-08-253630-08-2536- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
3Singapore flag  - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
4Thailand flag27-03-256128-03-2561- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
5Thailand flag2-03-25613-03-2561- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
6Thailand flag21-02-256122-02-2561- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
7Thailand flag2-03-25612-05-2561- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
8Brunei flag  - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
9Cambodia flag  - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
10Indonesia flag  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
11Laos flag3-04-1999 - View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
- View ref. 4
- View ref. 5
ไม่มีข้อมูลการแปล
12Malaysia flag  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
13Myanmar flag  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
14Philippines flag  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
15Vietnam flag  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
16Singapore flag  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
17Singapore flag  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
18Singapore flag  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
19Thailand flag30-08-255031-08-2550- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
20Singapore flag  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
21Singapore flag  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
22Singapore flag  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
23Singapore flag  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
24Thailand flag27-12-256128-01-2561- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล

1


ทั้งหมด: 24 รายการ