กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

Topic of news and activity detail ข่าวสารและกิจกรรม

 

การประชุมผู้แทนสถานทูตของประเทศในกลุ่มอาเซียน

news image no.1 news image no.2 news image no.3 news image no.4 news image no.5 news image no.6 news image no.7

26 มิถุนายน 2558

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558 ศาสตราจารย์นิลวรรณ เพชระบูรณิน ประธานคณะอนุกรรมการรวบรวมข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียนได้เชิญผู้แทนของสถานทูตของประเทศในกลุ่มอาเซียนมาร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะในการพัฒนาฐานข้อมูลกฎหมายของประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยมีผู้แทนจากผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย

  • Mrs. Penny Dewi Herasati อัครราชทูตที่ปรึกษาด้านการเมือง สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทย
  • Mr. Raden Narendra Jatna นิติกรประจำสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทย
  • Mr. Amir Farid bin Abu Hasan เลขานุการเอก (ด้านการเมือง) สถานเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย
  • Mr. Jay Francis Galino Alcantara เลขานุการตรี สถานเอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย
  • Mr. Ung Samraingsey เลขานุการโท สถานเอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย

การประชุมในครั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ และผู้แทนจากสถานทูตการ ได้ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ทำให้ได้รับมุมมองหลายอย่างที่เป็นประโยชน์สำหรับการพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลกฎหมายอาเซียนให้เหมาะสมมากขึ้นต่อไปย้อนกลับ