กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

ASEAN law by law category กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน>กฎหมายแยกตามหมวดหมู่

หมวดหมู่หลัก: การเงิน การคลัง และภาษี
หมวดหมู่ย่อย: การเงิน

Search  

กฎหมายประเทศลาว

Laos flag ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
126-12-2006 - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
213-12-2013 - View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
37-12-2011 - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปลกฎหมายประเทศไทย

Thailand flag ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
119-04-256319-04-2563- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
219-04-256319-04-2563- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
325-05-256425-05-2564- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล