กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

ASEAN law by law category กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน>กฎหมายแยกตามหมวดหมู่

หมวดหมู่หลัก: การเงิน การคลัง และภาษี
หมวดหมู่ย่อย: การจัดซื้อ จัดจ้าง

Search  

กฎหมายประเทศลาว

Laos flag ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
129-06-2020 - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
26-07-2012 - View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปลกฎหมายประเทศไทย

Thailand flag ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
110-03-256211-03-2562- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
219-04-256120-04-2561- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
36-02-25514-08-2551- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
412-04-254213-04-2542- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
527-06-255928-06-2559- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล