กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

ASEAN law by law category กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน>กฎหมายแยกตามหมวดหมู่

หมวดหมู่หลัก: การเงิน การคลัง และภาษี
หมวดหมู่ย่อย: ภาษีและรายได้

Search  

กฎหมายประเทศบรูไน

Brunei flag ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
14-03-25494-03-2549- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปลกฎหมายประเทศอินโดนีเซีย

Indonesia flag ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
1  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปลกฎหมายประเทศลาว

Laos flag ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
124-12-2014 - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
223-07-2014 - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
319-06-25621-01-2563- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
420-12-201120-12-2011- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
5  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
6 4-12-2561- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
720-12-2011 - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
818-06-25621-01-2563- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปลกฎหมายประเทศมาเลเซีย

Malaysia flag ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
11-07-25201-07-2520- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปลกฎหมายประเทศเมียนมา

Myanmar flag ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
11-10-24601-10-2460- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปลกฎหมายประเทศไทย

Thailand flag ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
11-04-24821-04-2482- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
226-01-255527-01-2555- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
313-05-255214-05-2552- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
425-06-254526-06-2545- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
57-05-25418-05-2541- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
626-03-255827-03-2558- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
77-12-25308-12-2530- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
- View ref. translation. 1
- View ref. translation. 2
- View ref. translation. 3
812-02-251813-02-2518- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
912-02-251813-02-2518- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
1025-09-255824-11-2558- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
1118-10-256019-10-2560- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
122-12-25293-12-2529- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
1314-09-250315-09-2503- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
1421-11-25341-01-2535- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
1520-09-252719-11-2527- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
1610-09-25278-11-2527- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
178-03-25099-03-2509- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
1820-09-252719-11-2527- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
1912-03-256213-03-2562- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
201-11-25082-11-2508- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
2123-11-25101-01-2511- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
2220-09-252719-11-2527- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
2320-03-256016-09-2560- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
2423-04-251423-04-2514- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
2511-01-5431-04-2475- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
2627-12-250928-12-2509- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
278-08-25509-08-2550- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
288-01-25509-07-550- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
2922-10-254723-10-2547- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
3027-10-250228-10-2502- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
3121-03-249322-03-2493- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
3214-10-254015-10-2540- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
3312-02-249113-02-2491- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
3426-05-250127-05-2501- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
351-01-25381-10-2537- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
3627-06-255928-06-2559- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
3728-12-248628-12-2486- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปลกฎหมายประเทศเวียดนาม

Vietnam flag ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
1  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล