กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

ASEAN law by law category กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน>กฎหมายแยกตามหมวดหมู่

หมวดหมู่หลัก: เศรษฐกิจและการลงทุน
หมวดหมู่ย่อย: การเงิน การธนาคาร

Search  

กฎหมายประเทศกัมพูชา

Cambodia flag ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
1  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปลกฎหมายประเทศลาว

Laos flag ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
15-07-2012 - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
214-10-1995 - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปลกฎหมายประเทศมาเลเซีย

Malaysia flag ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
122-01-19934-02-1993- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปลกฎหมายประเทศเมียนมาร์

Myanmar flag ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
1  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปลกฎหมายประเทศสิงคโปร์

Singapore flag ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
1  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปลกฎหมายประเทศไทย

Thailand flag ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
124-10-254025-10-2540- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
213-07-249813-07-2498- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
311-05-255412-05-2554- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
46-03-25582-09-2558- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
52-02-25483-02-2548- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
6  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
79-01-249610-01-2496- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
815-10-254516-10-2545- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
913-07-250914-07-2509- View ref. 1
- View ref. translation. 1
1027-01-255124-07-2551- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
115-02-25513-08-2551- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
1218-10-2560 - View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล