กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

ASEAN law by law category กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน>กฎหมายแยกตามหมวดหมู่

หมวดหมู่หลัก: เศรษฐกิจและการลงทุน
หมวดหมู่ย่อย: การลงทุน

Search  

กฎหมายประเทศบรูไน

Brunei flag ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
1 1-06-2544- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
2 1-05-2518- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปลกฎหมายประเทศลาว

Laos flag ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
14-12-2019 - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
226-12-2019 - View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
320-05-2005 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
4 17-11-2545- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
518-02-201421-12-2011- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
619-05-2005 - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปลกฎหมายประเทศมาเลเซีย

Malaysia flag ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
1  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปลกฎหมายประเทศเมียนมา

Myanmar flag ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
1  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
2  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปลกฎหมายประเทศไทย

Thailand flag ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
128-06-254029-06-2540- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
228-06-254029-06-2540- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
38-06-25449-06-2544- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
423-08-254124-08-2541- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
526-01-255527-01-2555- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
623-08-254124-08-2541- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
77-05-25418-05-2541- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
830-12-254731-12-2547- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
922-02-255123-02-2551- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. translation. 1
103-04-25564-04-2556- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. translation. 1
116-11-25527-11-2552- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
1228-04-254311-01-543- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
1323-11-251024-11-2510- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
1430-12-255028-03-2551- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
154-12-25425-12-2542- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
161-11-25452-11-2545- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
1729-12-253430-12-2534- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
1829-08-252130-08-2521- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
194-05-25205-05-2520- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
- View ref. 4
- View ref. translation. 1
2017-02-254318-02-2543- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
2117-02-254318-02-2543- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
2222-01-253423-01-2534- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
2314-05-256115-05-2561- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปลกฎหมายประเทศเวียดนาม

Vietnam flag ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
1 1-07-2015- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล