กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

ASEAN law by law category กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน>กฎหมายแยกตามหมวดหมู่

หมวดหมู่หลัก: การค้า การพาณิชย์
หมวดหมู่ย่อย: ธุรกิจ การค้าขาย

Search  

กฎหมายประเทศลาว

Laos flag ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
127-06-201426-12-2013- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
- View ref. 4
- View ref. 5
- View ref. 6
ไม่มีข้อมูลการแปล
28-12-2548 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
324-11-201528-08-2015- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
427-06-1990 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
52-02-2002 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปลกฎหมายประเทศไทย

Thailand flag ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
17-05-24898-05-2489- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
229-11-254328-01-2544- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
310-12-255011-12-2550- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
418-05-254219-05-2542- View ref. 1
- View ref. translation. 1
530-04-254528-08-2545- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
627-08-255828-12-2558- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
- View ref. translation. 1
75-11-25584-03-2559- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
- View ref. 4
- View ref. 5
- View ref. translation. 1
821-04-254218-10-2542- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
94-10-25095-10-2509- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
104-04-25095-04-2509- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
1110-07-2546 - View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. translation. 1
1226-04-250927-04-2509- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. translation. 1
1330-04-252227-10-2522- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. translation. 1
148-09-25589-09-2558- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
- View ref. translation. 1กฎหมายประเทศเวียดนาม

Vietnam flag ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
114-06-25481-01-2549- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล