กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

ASEAN law by law category กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน>กฎหมายแยกตามหมวดหมู่

หมวดหมู่หลัก: การค้า การพาณิชย์
หมวดหมู่ย่อย: ทรัพย์สินทางปัญญา

Search  

กฎหมายประเทศบรูไน

Brunei flag ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
11-05-25431-05-2543- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
21-01-25551-01-2555- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
31-06-25431-06-2543- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปลกฎหมายประเทศกัมพูชา

Cambodia flag ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
125-01-254925-01-2549- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
221-01-254621-01-2546- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
322-01-254622-01-2546- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
420-02-254520-02-2545- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปลกฎหมายประเทศอินโดนีเซีย

Indonesia flag ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
1 20-12-2543- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
2 1-08-2544- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปลกฎหมายประเทศลาว

Laos flag ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
120-12-201120-12-2011- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปลกฎหมายประเทศมาเลเซีย

Malaysia flag ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
121-05-2530 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
219-12-2526 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
324-06-2519 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปลกฎหมายประเทศเมียนมา

Myanmar flag ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
1  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
2  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปลกฎหมายประเทศฟิลิปปินส์

Philippines flag ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
119-06-254520-07-2545- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
2 1-01-2541- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปลกฎหมายประเทศสิงคโปร์

Singapore flag ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
113-11-2543 - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
2  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
3 23-02-2538- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
4 15-01-2542- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปลกฎหมายประเทศไทย

Thailand flag ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
131-05-254829-08-2548- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
- View ref. 4
ไม่มีข้อมูลการแปล
223-04-254522-07-2545- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
- View ref. 4
ไม่มีข้อมูลการแปล
312-05-254310-08-2543- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
- View ref. 4
ไม่มีข้อมูลการแปล
421-12-253721-03-2538- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
- View ref. 4
ไม่มีข้อมูลการแปล
516-03-252212-09-2522- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
615-11-2534 - View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
- View ref. 4
- View ref. translation. 1กฎหมายประเทศเวียดนาม

Vietnam flag ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
129-11-25481-07-2549- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
229-11-25521-01-2553- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล