กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

ASEAN law by law category กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน>กฎหมายแยกตามหมวดหมู่

หมวดหมู่หลัก: การค้า การพาณิชย์
หมวดหมู่ย่อย: การค้าระหว่างประเทศ

Search  

กฎหมายประเทศลาว

Laos flag ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
122-03-201830-10-2017- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
230-06-2010 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
326-12-200626-12-2006- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปลกฎหมายประเทศมาเลเซีย

Malaysia flag ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
1 31-08-2549- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
2  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปลกฎหมายประเทศเมียนมา

Myanmar flag ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
1  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปลกฎหมายประเทศสิงคโปร์

Singapore flag ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
1  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปลกฎหมายประเทศไทย

Thailand flag ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
131-03-254229-06-2542- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
222-11-253420-02-2535- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
39-05-252210-05-2522- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. translation. 1
421-08-253422-08-2534- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
531-10-254628-04-2547- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
- View ref. 4
ไม่มีข้อมูลการแปล
629-01-253730-01-2537- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
713-04-250311-01-543- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล