กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

ASEAN law by law category กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน>กฎหมายแยกตามหมวดหมู่

หมวดหมู่หลัก: การค้า การพาณิชย์
หมวดหมู่ย่อย: การประกอบการค้า

Search  

กฎหมายประเทศบรูไน

Brunei flag ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
1 1-01-2464- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปลกฎหมายประเทศลาว

Laos flag ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
110-12-2012 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปลกฎหมายประเทศไทย

Thailand flag ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
113-05-256114-05-2561- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
215-11-24991-01-2500- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
324-05-24741-10-2474- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
49-04-253510-05-2535- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
525-01-249926-01-2499- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
612-11-254711-05-2548- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล