กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

ASEAN law by law category กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน>กฎหมายแยกตามหมวดหมู่

หมวดหมู่หลัก: การท่องเที่ยวและกีฬา
หมวดหมู่ย่อย: การกีฬา

Search  

กฎหมายประเทศลาว

Laos flag ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
125-11-2019 - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
26-07-2012 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปลกฎหมายประเทศไทย

Thailand flag ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
17-11-25448-11-2544- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
226-03-255827-03-2558- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
- View ref. translation. 1
316-12-254217-12-2542- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
49-01-25569-05-2556- View ref. 1
- View ref. translation. 1
523-08-255924-08-2559- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
627-03-256128-03-2561- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
716-12-255614-02-2557- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล