กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

ASEAN law by law category กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน>กฎหมายแยกตามหมวดหมู่

หมวดหมู่หลัก: การศึกษา
หมวดหมู่ย่อย: การศึกษาระดับประถมศึกษา

Search  

กฎหมายประเทศลาว

Laos flag ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
1  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
221-12-2011 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปลกฎหมายประเทศสิงคโปร์

Singapore flag ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
1  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปลกฎหมายประเทศไทย

Thailand flag ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
127-01-256026-07-2560- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
- View ref. 4
ไม่มีข้อมูลการแปล
213-05-256114-05-2561- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
316-04-256217-04-2562- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
431-12-25451-01-2546- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
523-12-254724-12-2547- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
66-07-25467-07-2546- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
73-03-25514-03-2551- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
823-12-254724-12-2547- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล