กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

ASEAN law by law category กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน>กฎหมายแยกตามหมวดหมู่

หมวดหมู่หลัก: การศึกษา
หมวดหมู่ย่อย: การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

Search  

กฎหมายประเทศไทย

Thailand flag ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
119-08-254220-08-2542- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
211-01-255112-01-2551- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล