กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

ASEAN law by law category กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน>กฎหมายแยกตามหมวดหมู่

หมวดหมู่หลัก: การศึกษา
หมวดหมู่ย่อย: อาชีวศึกษา

Search  

กฎหมายประเทศลาว

Laos flag ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
1  - View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปลกฎหมายประเทศไทย

Thailand flag ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
15-03-25516-03-2551- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
230-11-25471-12-2547- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
327-02-255128-02-2551- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
424-05-254625-05-2546- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล