กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

ASEAN law by law category กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน>กฎหมายแยกตามหมวดหมู่

หมวดหมู่หลัก: การศึกษา
หมวดหมู่ย่อย: อุดมศึกษา

Search  

กฎหมายประเทศลาว

Laos flag ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
124-12-256324-12-2563- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปลกฎหมายประเทศไทย

Thailand flag ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
127-09-255028-09-2550- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
29-03-249710-03-2497- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
331-01-25511-02-2551- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
412-11-255313-11-2553- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
517-07-255818-11-2559- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
65-02-25516-02-2551- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
717-07-255818-08-2559- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
81-09-25482-09-2548- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
98-02-25489-02-2548- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
1019-07-253320-07-2533- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
1116-07-255317-07-2553- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
121-10-25402-10-2540- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
138-12-25379-12-2537- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
1416-10-255017-10-2550- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
1514-06-254715-06-2547- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
1612-05-254113-05-2541- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
177-04-25358-04-2535- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
184-09-25415-09-2541- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
192-06-25592-07-2559- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
2021-04-255921-05-2559- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
21  - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
2217-07-255818-07-2558- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
236-03-25517-03-2551- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
246-03-25417-03-2541- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
2526-12-255027-12-2550- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
2618-01-254819-01-2548- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
2729-07-253330-07-2533- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
2825-09-254126-09-2541- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
295-04-25605-05-2560- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
30  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
3119-01-255920-04-2559- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
3231-01-25481-02-2548- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
3327-03-250928-03-2509- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
349-07-255010-07-2550- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
3513-10-254614-10-2546- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
366-02-25077-02-2507- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
3720-06-255621-06-2556- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
3825-02-255126-02-2551- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล