กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

ASEAN law by law category กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน>กฎหมายแยกตามหมวดหมู่

หมวดหมู่หลัก: แรงงานและสวัสดิการสังคม
หมวดหมู่ย่อย: การบริการและสวัสดิการทางสังคม

Search  

กฎหมายประเทศไทย

Thailand flag ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
127-09-253928-09-2539- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
222-05-255623-05-2556- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
38-04-25359-04-2535- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
411-05-255412-05-2554- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
519-04-256120-04-2561- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
65-02-25516-02-2551- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
73-03-25624-03-2562- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
81-08-255030-10-2550- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
93-05-25457-08-2545- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
1025-09-255826-09-2558- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
1111-04-249412-04-2494- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
1213-07-251614-07-2516- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
1318-11-250019-11-2500- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
141-09-25332-09-2533- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
157-09-25506-11-2550- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
1622-12-254623-12-2546- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
171-10-254629-03-2547- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
18  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล