กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

ASEAN law by law category กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน>กฎหมายแยกตามหมวดหมู่

หมวดหมู่หลัก: แรงงานและสวัสดิการสังคม
หมวดหมู่ย่อย: การบริการและสวัสดิการทางสังคม

Search  

กฎหมายประเทศไทย

Thailand flag ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
127-09-253928-09-2539- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
222-05-255623-05-2556- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
38-04-25359-04-2535- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
411-05-255412-05-2554- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
55-02-25516-02-2551- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
61-08-255030-10-2550- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
73-05-25457-08-2545- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
825-09-255826-09-2558- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
911-04-249412-04-2494- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
1013-07-251614-07-2516- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
1118-11-250019-11-2500- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
121-09-25332-09-2533- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
137-09-25506-11-2550- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
1422-12-254623-12-2546- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
151-10-254629-03-2547- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
16  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล