กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

ASEAN law by law category กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน>กฎหมายแยกตามหมวดหมู่

หมวดหมู่หลัก: แรงงานและสวัสดิการสังคม
หมวดหมู่ย่อย: การค้ามนุษย์

Search  

กฎหมายประเทศไทย

Thailand flag ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
122-06-256023-06-2560- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
229-04-255928-07-2559- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
322-10-253921-12-2539- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
46-02-25515-06-2551- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
524-05-255925-05-2559- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
68-10-2558 - View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล