กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

ASEAN law by law category กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน>กฎหมายแยกตามหมวดหมู่

หมวดหมู่หลัก: สิทธิผู้บริโภค
หมวดหมู่ย่อย: การคุ้มครองผู้บริโภค

Search  

กฎหมายประเทศลาว

Laos flag ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
120-12-2010 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
230-06-2010 - View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
- View ref. 4
- View ref. 5
ไม่มีข้อมูลการแปล
315-05-2004 - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปลกฎหมายประเทศไทย

Thailand flag ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
110-07-256010-09-2560- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
25-04-25605-07-2560- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
313-02-255114-02-2551- View ref. 1
- View ref. translation. 1
426-02-249527-02-2495- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
520-02-255119-02-2552- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
64-05-25225-05-2522- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
713-05-252214-05-2522- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล