กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

ASEAN law by law category กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน>กฎหมายแยกตามหมวดหมู่

หมวดหมู่หลัก: เด็ก เยาวชนและครอบครัว
หมวดหมู่ย่อย: ครอบครัว

Search  

กฎหมายประเทศบรูไน

Brunei flag ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
1  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปลกฎหมายประเทศไทย

Thailand flag ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
122-04-252222-06-2522- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
214-08-255012-11-2550- View ref. 1
- View ref. translation. 1
31-10-24781-10-2478- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
422-05-256220-08-2562- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล