กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

ASEAN law by law category กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน>กฎหมายแยกตามหมวดหมู่

หมวดหมู่หลัก: เด็ก เยาวชนและครอบครัว
หมวดหมู่ย่อย: การคุ้มครองเด็ก

Search  

กฎหมายประเทศลาว

Laos flag ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
18-12-2548 - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
210-12-2018 - View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
310-11-2020 - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
4  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปลกฎหมายประเทศไทย

Thailand flag ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
12-03-25612-05-2561- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
- View ref. 4
- View ref. 5
- View ref. translation. 1
23-03-255927-07-2559- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
39-01-25568-04-2556- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
43-10-255931-03-2560- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
52-10-254730-03-2547- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. translation. 1
62-10-254630-03-2547- View ref. 1
- View ref. translation. 1
714-01-255113-04-2551- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล