กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

ASEAN law by law category กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน>กฎหมายแยกตามหมวดหมู่

หมวดหมู่หลัก: การสื่อสารมวลชน
หมวดหมู่ย่อย: สื่อมวลชนและการสื่อสาร

Search  

กฎหมายประเทศลาว

Laos flag ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
121-12-2011 - View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
- View ref. 4
ไม่มีข้อมูลการแปล
225-07-2008 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปลกฎหมายประเทศไทย

Thailand flag ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
126-03-255827-03-2558- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
228-09-251929-09-2519- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
310-10-254010-01-2541- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. translation. 1
- View ref. translation. 2
47-02-24938-02-2493- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
527-07-252428-07-2524- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
630-08-255031-08-2550- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
714-01-255115-01-2551- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล