กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

ASEAN law by law category กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน>กฎหมายแยกตามหมวดหมู่

หมวดหมู่หลัก: เกษตรกรรม
หมวดหมู่ย่อย: เกษตรกรรม

Search  

กฎหมายประเทศบรูไน

Brunei flag ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
1 1-08-2514- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
2  - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปลกฎหมายประเทศกัมพูชา

Cambodia flag ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
1  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
2  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปลกฎหมายประเทศลาว

Laos flag ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
114-12-2012 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
29-12-20089-12-2008- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
310-10-1998 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปลกฎหมายประเทศไทย

Thailand flag ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
118-05-254219-05-2542- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
26-09-2503 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
317-03-255418-03-2554- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
421-03-250720-06-2507- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
55-03-25186-03-2518- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
- View ref. 4
ไม่มีข้อมูลการแปล
614-07-255815-07-2558- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
- View ref. translation. 1
714-08-252415-08-2524- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
828-10-254229-10-2542- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
925-11-254226-11-2542- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. translation. 1
102-03-25581-08-2558- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
- View ref. translation. 1
119-01-251810-01-2518- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
125-02-25516-02-2551- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
1322-02-255120-08-2551- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
- View ref. 4
ไม่มีข้อมูลการแปล
1416-11-255317-11-2553- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
1516-11-255317-11-2553- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
1623-03-252224-03-2522- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
- View ref. 4
- View ref. 5
- View ref. translation. 1กฎหมายประเทศเวียดนาม

Vietnam flag ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
1  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล