กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

ASEAN law by law category กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน>กฎหมายแยกตามหมวดหมู่

หมวดหมู่หลัก: ความมั่นคง
หมวดหมู่ย่อย: สัญชาติและการตรวจคนเข้าเมือง

Search  

กฎหมายประเทศลาว

Laos flag ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
111-07-2012 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
2  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล



กฎหมายประเทศไทย

Thailand flag ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
115-08-255916-08-2559- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
214-11-249314-12-2493- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
322-11-253421-03-2535- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
429-01-250030-01-2500- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
51-03-252230-05-2522- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
67-04-253511-01-543- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
725-03-252226-03-2522- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
86-03-25437-03-2543- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
927-07-256128-07-2561- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
1014-11-255115-11-2551- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
1123-12-250424-12-2504- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
1223-12-250424-12-2504- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
1320-12-254721-12-2547- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
1419-02-256220-02-2562- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
1513-02-255114-02-2551- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
165-08-25596-08-2559- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
1728-12-253729-12-2537- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
1816-09-253617-09-2536- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
199-01-255110-01-2551- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
209-01-255110-01-2551- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
2111-10-250312-10-2503- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
2227-07-256128-07-2561- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
2327-09-254528-09-2545- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
2425-03-252226-03-2522- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
2522-09-254723-09-2547- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
261-03-25562-03-2556- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
273-11-25434-11-2543- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
2822-02-253423-02-2534- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
291-12-254115-12-2541- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
303-11-25434-11-2543- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
3130-08-252731-08-2527- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
323-11-25434-11-2543- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
3331-12-25411-01-2541- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
3426-09-252727-09-2527- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล