กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

ASEAN law by law category กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน>กฎหมายแยกตามหมวดหมู่

หมวดหมู่หลัก: ความมั่นคง
หมวดหมู่ย่อย: ความมั่นคง

Search  

กฎหมายประเทศบรูไน

Brunei flag ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
1  - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปลกฎหมายประเทศกัมพูชา

Cambodia flag ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
1  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปลกฎหมายประเทศลาว

Laos flag ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
121-12-256321-12-2563- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
25-08-2562 - View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
- View ref. 4
ไม่มีข้อมูลการแปล
313-12-2012 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
411-05-201711-05-2017- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปลกฎหมายประเทศไทย

Thailand flag ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
116-07-254817-07-2548- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
29-05-24889-05-2488- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
35-05-25245-05-2524- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
44-02-24844-02-2484- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
527-12-251627-12-2516- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
623-02-249724-02-2497- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
731-07-25601-08-2560- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
813-11-255714-11-2557- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
929-12-255330-12-2553- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
1027-02-255128-02-2551- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
1112-03-256213-03-2562- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
1224-07-253425-07-2534- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
1329-08-252830-08-2528- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
1418-01-248717-04-2487- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
1511-03-255412-03-2554- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
1623-07-252022-08-2520- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
1727-08-253624-11-2536- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
1827-08-253624-11-2536- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
1927-08-253624-11-2536- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
2013-01-254714-01-2547- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
215-03-25186-03-2518- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. translation. 1
2222-04-252223-04-2522- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
2325-09-249526-09-2495- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
2426-04-248927-04-2489- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
255-08-25591-02-2560- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
2622-11-255320-02-2554- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
2730-08-254131-08-2541- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
289-09-249010-09-2490- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
2931-07-25601-08-2560- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
304-05-25505-05-2550- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
3116-12-249017-12-2490- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล