กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

ASEAN law by law category กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน>กฎหมายแยกตามหมวดหมู่

หมวดหมู่หลัก: ความมั่นคง
หมวดหมู่ย่อย: ความมั่นคง

Search  

กฎหมายประเทศลาว

Laos flag ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
113-12-2012 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
211-05-201711-05-2017- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปลกฎหมายประเทศไทย

Thailand flag ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
116-07-254817-07-2548- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
29-05-24889-05-2488- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
35-05-25245-05-2524- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
44-02-24844-02-2484- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
527-12-251627-12-2516- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
623-02-249724-02-2497- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
731-07-25601-08-2560- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
813-11-255714-11-2557- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
929-12-255330-12-2553- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
1027-02-255128-02-2551- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
1124-07-253425-07-2534- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
1229-08-252830-08-2528- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
1318-01-248717-04-2487- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
1411-03-255412-03-2554- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
1523-07-252022-08-2520- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
1627-08-253624-11-2536- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
1727-08-253624-11-2536- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
1827-08-253624-11-2536- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
1913-01-254714-01-2547- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
205-03-25186-03-2518- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. translation. 1
2122-04-252223-04-2522- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
2225-09-249526-09-2495- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
2326-04-248927-04-2489- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
245-08-25591-02-2560- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
2522-11-255320-02-2554- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
2630-08-254131-08-2541- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
279-09-249010-09-2490- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
2831-07-25601-08-2560- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
294-05-25505-05-2550- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
3016-12-249017-12-2490- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล