กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

ASEAN law by law category กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน>กฎหมายแยกตามหมวดหมู่

หมวดหมู่หลัก: การปกครอง
หมวดหมู่ย่อย: กฎหมายปกครอง

Search  

กฎหมายประเทศลาว

Laos flag ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
121-10-2003 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
2  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
327-11-2009 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
418-12-2015 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
59-11-2005 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
619-04-2016 - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
79-11-20059-11-2005- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปลกฎหมายประเทศไทย

Thailand flag ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
124-02-256023-08-2560- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
229-09-250230-09-2502- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
317-11-254218-11-2542- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
416-04-256217-04-2562- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
51-05-25222-05-2522- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
625-01-251826-01-2518- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
719-07-248019-07-2480- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
810-05-252211-05-2522- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
915-11-250516-11-2505- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
1012-09-256111-12-2561- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
1127-05-255428-05-2554- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
123-04-25351-04-2535- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
1322-04-255923-04-2559- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
1426-11-253724-02-2538- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปลกฎหมายประเทศเวียดนาม

Vietnam flag ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
1 1-07-2015- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล