กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

ASEAN law by law category กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน>กฎหมายแยกตามหมวดหมู่

หมวดหมู่หลัก: การปกครอง
หมวดหมู่ย่อย: การต่อต้านการทุจริต คอรับชั่น

Search  

กฎหมายประเทศลาว

Laos flag ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
1  - View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
- View ref. 4
ไม่มีข้อมูลการแปล
2  - View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
- View ref. 4
ไม่มีข้อมูลการแปล
318-12-2012 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปลกฎหมายประเทศไทย

Thailand flag ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
1  - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
221-04-254219-08-2542- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
326-06-255624-09-2556- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
419-11-254220-11-2542- View ref. 1
- View ref. translation. 1