กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

ASEAN law by law category กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน>กฎหมายแยกตามหมวดหมู่

หมวดหมู่หลัก: การปกครอง
หมวดหมู่ย่อย: การเลือกตั้ง

Search  

กฎหมายประเทศลาว

Laos flag ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
130-06-2020 - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
2  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
3  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
4  - View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปลกฎหมายประเทศฟิลิปปินส์

Philippines flag ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
1  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปลกฎหมายประเทศไทย

Thailand flag ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
1  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
212-09-256113-09-2561- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
313-09-256014-09-2560- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
47-10-25608-11-2560- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
526-10-254227-10-2542- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
614-09-256415-09-2564- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
722-04-255923-04-2559- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล