กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

ASEAN law by law category กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน>กฎหมายแยกตามหมวดหมู่

หมวดหมู่หลัก: การปกครอง
หมวดหมู่ย่อย: หลักกฎหมาย

Search  

กฎหมายประเทศเมียนมา

Myanmar flag ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
1  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปลกฎหมายประเทศไทย

Thailand flag ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
14-05-25425-05-2542- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
22-10-25453-10-2545- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
314-11-253913-05-2540- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
- View ref. 4
ไม่มีข้อมูลการแปล
417-02-249618-02-2496- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
521-07-250822-07-2508- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
631-10-25401-11-2540- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
724-02-254225-02-2542- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
86-02-25187-02-2518- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
91-10-25122-10-2512- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
1014-06-251615-06-2516- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
1111-10-250912-10-2509- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
1217-02-249618-02-2496- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
1324-02-254225-05-2542- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล