กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

ASEAN law by law category กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน>กฎหมายแยกตามหมวดหมู่

หมวดหมู่หลัก: กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
หมวดหมู่ย่อย: นิติบัญญัติ

Search  

กฎหมายประเทศบรูไน

Brunei flag ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
1 1-01-2527- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปลกฎหมายประเทศลาว

Laos flag ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
1  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปลกฎหมายประเทศไทย

Thailand flag ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
127-10-255823-04-2559- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
226-05-256427-05-2564- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
319-11-255320-11-2553- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
411-05-255412-05-2554- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
517-12-255618-12-2556- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
626-10-254227-10-2542- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล