กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

ASEAN law by law category กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน>กฎหมายแยกตามหมวดหมู่

หมวดหมู่หลัก: กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
หมวดหมู่ย่อย: การใช้และตีความกฎหมาย

Search  

กฎหมายประเทศบรูไน

Brunei flag ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
1 20-09-2502- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
2 11-01-2465- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
3 9-12-2458- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
4 25-04-2494- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
5 1-09-2534- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
6 28-01-2556- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
7 1-10-2559- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปลกฎหมายประเทศลาว

Laos flag ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
121-12-2011 - View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปลกฎหมายประเทศไทย

Thailand flag ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
115-04-254916-04-2549- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
218-02-256019-05-2560- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
316-11-254015-05-2540- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
47-12-25538-12-2553- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปลกฎหมายประเทศเวียดนาม

Vietnam flag ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
128-11-25561-01-2557- View ref. 1
- View ref. translation. 1