กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

ASEAN law by law category กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน>กฎหมายแยกตามหมวดหมู่

หมวดหมู่หลัก: กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
หมวดหมู่ย่อย: กฎหมายอาญา

Search  

กฎหมายประเทศบรูไน

Brunei flag ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
1 7-02-2549- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
2 8-07-1995- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
3 1-11-1983- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปลกฎหมายประเทศกัมพูชา

Cambodia flag ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
1  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
21-11-255310-12-2553- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปลกฎหมายประเทศอินโดนีเซีย

Indonesia flag ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
127-02-2525 - View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
- View ref. 4
- View ref. 5
ไม่มีข้อมูลการแปลกฎหมายประเทศลาว

Laos flag ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
124-12-256324-12-2563- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
226-11-2549 - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
3  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
4  - View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
5  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
625-12-2007 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
79-11-2545 - View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
89-01-2533 - View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปลกฎหมายประเทศมาเลเซีย

Malaysia flag ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
1 31-03-2519- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
27-08-25607-07-2560- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปลกฎหมายประเทศเมียนมา

Myanmar flag ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
1  - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปลกฎหมายประเทศฟิลิปปินส์

Philippines flag ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
18-12-24731-01-2475- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปลกฎหมายประเทศสิงคโปร์

Singapore flag ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
1 16-09-2415- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปลกฎหมายประเทศไทย

Thailand flag ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
115-11-249915-11-2499- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
212-11-252713-11-2527- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
327-09-252728-09-2527- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
47-04-25268-04-2526- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
519-01-254720-01-2547- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
6  - View ref. 1
- View ref. translation. 1
712-11-254413-11-2544- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
816-11-251617-11-2516- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
926-12-251526-12-2515- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
103-04-25023-04-2502- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
1126-09-250026-09-2500- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
1224-12-251924-12-2519- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
133-12-25203-12-2520- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
143-05-25343-05-2534- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
1530-08-253230-08-2532- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
163-12-25203-12-2520- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
1723-12-249023-12-2490- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
1827-09-253127-09-2531- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
1916-09-252116-09-2521- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
2031-12-24941-01-2495- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
2129-01-250013-05-2500- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
2229-12-253430-12-2534- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
2317-11-251918-11-2519- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
2430-09-25451-10-2545- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
2526-09-256026-11-2560- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
2627-09-253428-09-2534- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
2716-10-254617-10-2546- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
2824-12-248925-12-2486- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
299-01-25179-04-2517- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
3020-12-255818-06-2560- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
3119-03-252220-03-2522- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
32  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
3330-09-25591-10-2559- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
3414-01-255112-07-2551- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
3518-06-255018-07-2550- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. translation. 1
3627-08-253428-08-2534- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
3721-03-25071-04-2507- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
3815-01-256016-01-2560- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
3916-04-256215-06-2562- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปลกฎหมายประเทศเวียดนาม

Vietnam flag ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
121-12-25421-07-2543- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
- View ref. 4
ไม่มีข้อมูลการแปล