กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

ASEAN law by law category กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน>กฎหมายแยกตามหมวดหมู่

หมวดหมู่หลัก: กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
หมวดหมู่ย่อย: วิธีพิจารณา

Search  

กฎหมายประเทศบรูไน

Brunei flag ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
1 1-05-2495- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
2 8-09-2501- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
3 11-01-2494- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
428-04-2505 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
5  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปลกฎหมายประเทศลาว

Laos flag ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
125-06-2019 - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
210-07-2012 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
38-12-201722-12-2017- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
4  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
5  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
6  - View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
- View ref. 4
ไม่มีข้อมูลการแปล
716-12-2013 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปลกฎหมายประเทศไทย

Thailand flag ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
126-04-248026-04-2480- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
210-09-25288-12-2528- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
32-03-25613-03-2561- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
428-09-256029-11-2560- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
51-05-255027-06-2548- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
622-11-255321-05-2554- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
7  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปลกฎหมายประเทศเวียดนาม

Vietnam flag ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
1 26-11-2003- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล