กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

ASEAN law by law category กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน>กฎหมายแยกตามหมวดหมู่

หมวดหมู่หลัก: กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
หมวดหมู่ย่อย: พระธรรมนูญศาล

Search  

กฎหมายประเทศบรูไน

Brunei flag ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
1 1-01-2526- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
2 16-09-2506- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปลกฎหมายประเทศลาว

Laos flag ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
1  - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
221-10-2003 - View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
317-12-2013 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปลกฎหมายประเทศไทย

Thailand flag ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
125-10-253926-10-2539- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
210-10-254211-10-2542- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
35-09-25286-09-2528- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
48-04-25429-04-2542- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
514-12-255815-12-2558- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล
611-08-252212-08-2522- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
72-10-24991-12-2499- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
811-08-253212-08-2532- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
911-05-252212-05-2522- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
1026-10-254225-12-2542- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล