กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

ASEAN law by law category กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน>กฎหมายแยกตามหมวดหมู่

หมวดหมู่หลัก: ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมวดหมู่ย่อย: ทรัพยากรธรณี

Search  

กฎหมายประเทศลาว

Laos flag ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
111-10-199611-10-1996- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
220-12-2011 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปลกฎหมายประเทศไทย

Thailand flag ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
125-12-248325-12-2483- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
27-03-25436-04-2543- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
31-08-25142-08-2514- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
411-02-25519-08-2551- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
56-11-25307-11-2530- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
631-12-25101-01-2511- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
72-03-256029-08-2560- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล