กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

ASEAN law by law category กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน>กฎหมายแยกตามหมวดหมู่

หมวดหมู่หลัก: อุตสาหกรรม
หมวดหมู่ย่อย: การจัดการอุตสาหกรรม

Search  

กฎหมายประเทศลาว

Laos flag ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
118-12-2013 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
23-04-1999 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปลกฎหมายประเทศไทย

Thailand flag ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
119-01-253320-01-2533- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
224-03-252225-02-2522- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
34-03-25515-03-2551- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
43-04-25264-04-2526- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
523-12-253024-12-2530- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
65-02-25516-02-2551- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล